Витлиемска звезда
Последни статии
ПРИКАЗКА ЗА СКРИЖАЛИТЕ
Мигрантските вълни р...
ПРЕДСТОИ ОЩЕ ПО-ГОЛЯ...
ОКУЛТНИ ИЗКУСТВА
Как протича самият с...
Управление
Начало
Статии
Файлове
ЧЗВ
Дискусионни форуми
Уеб връзки
Категории за новините
Връзка с нас
Фото галерия
Търсене
Крал Артур
Захари Валоа
Атас
Потебители на линия
Гости на линия: 2
Няма членове на линия

Регистрирани потребители: 26
Най новият потребител: Melina Fiori
Мигрантските вълни разрушават старите порядки в Европа
Мигрантските вълни разрушават старите порядки в Европа

интервю на Лияна Фероли със Захари Валоа

- Докторе, в усилни и сгъстени времена, като днешните, раздвижването на кармичните структури и слоеве в нас също се активира неимоверно. Сигурно е за добро?...

Наистина, времената, в които живеем, доказват усилено движение по посока разрешаване на кармичния обществен ресурс. Това явление може да се отчете във всички сфери на нашия социален и културен живот. Човечеството без съмнение се подготвя към голям качествен скок в своето еволюционно духовно развитие. В тази връзка неминуемо ще се наложи отпадането на всички стари стереотипи на мислене и поведение, които спъват или ограничават естественото развитие на човешката душевност и менталност.


- Видно е, че днес болезнено се нуждаем от преосмисляне на отношението си към живота и управляващите го кармични закони, защото ускорената промяна ни носи много неподозирани удари?... Пък и много трудно можем да не виждаме в тях наказание и оправдание за бедите ни.

Разбира се, всички неприспособени към изисквания на Новата Култура хора ще изпитат страдания под една или друга форма. Тези процеси не бих ги нарекъл наказателни, понеже всеки един човек индивидуално избира да уважава или не етичните и правни порядки в обществото, в което живее. Поради това и сам би трябвало да носи отговорност за последиците от решенията си- добри или зли.


- Вероятно, днешната тотална аморалност и безнравственост повлияват в негативен аспект, не само на личната, социалната, но и на световната, космическата карма?...

Всеки човек е свързан със своите събратя посредством фини нишки, невидими за човешкото око, но достатъчно осезателни за хора с трансцедентални възможности. Ето защо когато даден човек уврежда или затъмнява доброто в човешкото сърце на свой съгражданин, съсед, или просто непознат, то той предава по тези нишки своята злоба и на останалите хора в колектива, в който е участник. Злобата на даден човек или неговата добрина се предава на всички членове, с които той участва в определени отношения. Така се създава общата кармична материя на колектива, на страната, на човечеството. Предопределено е до колко светлина и мрак е в състояние да понесе то. След прехвърлянето на тази граница, стартират процеси които да възвърнат равновесието на хармония и светлина на съответното обществено равнище.
Сама по себе си войната между народите е механизъм за постигане на хомеостатично духовно равновесие върху планетата, за разрушаването на паразитните енерго-информационни нагласи в това общество.


- Много ни липсва и разбирането, че недоволството от обкръжаващия ни свят задълбочава негативната карма. Това обаче е по-свойствено на западната култура, докато на Изток има по-голямо приемане на всичко случващо се. Но сега мигрантските вълни ще попроменят това неравновесие, нали?

Всяко недоволство в душата на човека е признак за неправилен енергообмен в самия човешки индивид или в по-широк план- в държавата като цяло. Действително, на Изток съществува по-задълбочено вглеждане в причинно-следствените връзки, обуславящи проявата на негативни тенденции. Това е така, понеже западният човек е по-тясно свързан с кариера, интелектуално развитие, професионална подготовка и по-малка степен обръща внимание на духовните явления и процеси. Смисълът на мигрантските вълни е да разрушат старите порядки, властващи до ден днешен в Европа. Време е Западният човек да заплати за своите материалистични обвързани и да преформулира отношението си към Бога.
Изобщо народите на Стария континент трябва да се подготвят за генерално изплащане на всички свои дългове, включващи етнически и мултинационални противоречия, религиозен фанатизъм и противоестествен псевдохуманизъм.


- Библейското твърдение “каквото вържем на земята, вързваме и на небето”, прави ли нашата планета на свободния избор специална? И затова ли, въпреки трудностите, много души чакали ред за живот на нея?

Не всеки човек е в състояние да върже едно и също нещо едновременно на небето и земята. Иисус е предал това право на апостолите, като ги е напътствал, че в по-късно време това би трябвало да правят хората, притежаващи Свети Дух. Единствено приелите благодатта на Духа, имащи разрешението на Бога, са в състояние да се намесват в човешките съдби, като ги насочват в една или друга посока. За да се въплъти една душа върху тази планета, тя трябва да е наясно какъв духовен материал ще трябва да обработи, какви наклонности и интереси ще трябва да развива, които да бъдат в резонанс с общото благо на всички останали. Затова за раждане „на белия свят” се чака на дълга опашка…. Преди въплъщението си, на душата е необходимо да проведе един обстоен диалог със самата себе си, за да усети дали има необходимата сила и потенциал да слезе на земята, да развива своята духовност, като при това не уврежда по никакъв начин своите събратя. Ето защо опашката за слизане в земните пространства не е къса.


- Окултната наука ни учи да приемаме съдбата си като нещо добро, водещо ни към съвършенството. Но библейското твърдение “каквото вържем на земята, връзваме и на небето”, прави ли нашата планета на свободния избор специална? И затова ли, въпреки трудностите, много души чакали ред за живот на нея?

Всяка опитност на конкретен човек, изградена върху планетата ни, е от особена значимост не само за него, а и за всички останали души, върху тази земя. Както казахме по-горе, хората са свързани с фини духовни нишки, като доброто и злото се интегрират и резонират. Всички ние сме сеячи на общото бъдеще на планетата. Но различните хора имат различно усещане за отговорност пред човечеството и Бога. Да, човешката душа трябва да изчака определено време в паралелните светове, за да може да узрее достатъчно добре, за да е в състояние да направи този високо отговорен скок в дебрите на личното и общо усъвършенстване на човечеството.

- Как се пренася кармичната информация в различните животи? Ролята на ДНК във всеобщата информационна мрежа?

Кармичната информация не се пренася от една развъплътена душа в нововъплъщавано тяло. Когато човек е вече покойник, душата предава своята опитност на Духа, който я е насочил към въплъщение. Посредством тази новосъградена опитност, Духът ще създаде предпоставки за раждане на нова душа върху съответната планетарна плоскост. А развъплътената душа бива настанявана на определеното място (до края на калпата) от Комисия, подчинена на предвечния неин Водач - Иисус Христос. ДНК е вторичен носител на генетична информация. Първичният носител е енергийната матрица, която притежава всеки един човек. Тази матрица калкулира генетичната информация и я прехвърля по кодиран начин върху триплетите на ДНК.

- Циркулацията на кармичните енергии ставала и чрез половото общуване. В този смисъл - безразборните сексуални контакти и изневярата на брачния партньор хем замърсявали кармично, хем пак са предзададени. А това трудно се асимилира…

Именно, всяко енергийно замърсяване на единия партньор се предава на другия и потъва дълбоко в неговата матрична енергийна система от чакри и меридиани. Всяко предаване на доверието на другия партньор изкривява матрицата с всички последствия за това. Ако душата си отиде от този свят замърсена, то тя предава на бъдещото потомство (посредством иницииращия Дух) изкривена генетика. А самата тя се насочва да вкуси плодовете на Втората смърт в огненото езеро, описана в Библията. Съществуват научни трудове на руски учени, които говорят за това, че гените на интелигентността и глуповатостта се предават чрез Х свързано унаследяване. Според него пороците на едно поколение младежи водят до тежки тежки израждания на обществото след времеви участък от 50 години. /Виж лекцията „Генетически осакатената нация – невесела прогноза за бъдещето”/

- Може ли да се каже, че кармата е едно любящо строго превъзпитание? Една школа за сила и мъжество? Едно устремяване към прошката, покаянието и най-вече към Първопричината на живота.

Да, може да се каже, че кармата е самоучител по нравствено право. Когато човек греши, той създава предпоставки за появата на бял свят на потомство, което ще умножи това безконтролно поведение и в крайна сметка ще дойде момента, в който същият този човек ще разбере крайния резултат на своята бездуховност. Това ще стане чрез кармичните страдания на членовете от неговия бъдещ род.


- Знанието за кармичните закони, но подплатено с любов, изглежда, ни помага да претворяваме, да променяме хода на съдбата. Йога твърди, обаче, че има обратима и необратима карма. От какво зависи това?

Любовта е важен фактор за духовно спасение, но не е единствен. Не е възможно човек да се спаси (в духовните светове) само с една добродетел. По време на своето пребиваване на земята всеки е изпитван от Духовна невидима Комисия дали притежава целия набор от добродетели на душата, а не само Любов. За това обстоятелство говори Св. Ап. Павел във Второто си послание (Нов Завет, 2Петр. 1:5-8). Обратимостта на кармата зависи от нейното осъзнаване. Когато човек осъзнае своята карма, своите грехове, изповяда ги пред съвестта си и пред Бога, той се изчиства от тях, по друг начин казано- научил е своя планетарен урок. Духът му е готов за ново, по-висше Посвещение в дома на своя Бог. Бог не желае смъртта на нито една душа, а нейното покаяние и осъзнаване. Йога е само едно от допуснатите на земята философски учения за живота. Но забележете, учението на Йога без понятия за БОГ- явление така често срещано сред съвременните хора и най-вече сред поклонниците на Ню Ейдж субкултурата, води единствено до самоунищожението на душата.- Народната мъдрост “не знаем какво печелим, когато губим” ни отправя към приемането на Божия план и към доверието в него, но често кармата, изглежда парадоксална за човешката ни логика и трудно можем да се приближим до разрешаването й…От какво се нуждаем най-много - търпение, доблест, смелост, приемане…

Понякога е труден процесът на осъзнаването на своето несъвършенство. Именно затова Бог е пратил между хората духовни наставници, свещеници, лечители на душата, които по един или друг начин да ни насочват да резонираме правилно в сърцата си Божиите норми за нравственост и човеколюбие. Без всякакво съмнение, в случая са важни проявата на търпение, самонаблюдение, кротост, добротолюбие. Тези добродетели са особени важни когато се прилага Прошката...


- Знаем, че ние хем самосъздаваме, хем наследяваме съдбата си. Но и сами избираме родителите си, всичко до някакъв предварителен проект ли опира?

Разбира се, всичко опира до един единствен принцип- „Лекувай подобното с подобно”.


- Вече е ясно, че съдейки или състрадавайки, помагайки на страдащите заради кармата им, ние препятстваме нейното изпълнение. Дори така споделяме част от нея.Това ли е т.н. липса на “ненаказаното добро”? Което пак е за добро, май?

Ако сме поставени в подобен ситуационен план- на състрадание, това означава, че и ние сме жив участник в подобен кармичен ситуационен ред. Както по-горе споменахме, между хората съществуват енерго-информационни канали, чрез които си взаимодействат. По такъв начин се изграждат родови кармични връзки, обществени и социални кармични отношения и зависимости. Никой не е в състояние да блокира този кармичен ресурс, той може да бъде единствено моделиран посредством призоваване на Божията Любов.


-И все пак, не може помощта да е изцяло невъзможна. Кой е най-приемливия начин за това? /Молитви, знания и др.?/. Може би, е нужно да се напомня, че най-важното е съсредоточаването не върху преходното, а върху вечното, върху любовта към Бога…

Добродетелният живот, любовта, молитвите, моделират и редуцират кармичния ресурс. Така ние можем да измолим чрез молитва намаление на изявата на даден кармичен фактор или цялостното му отстраняване. Невъзможно е да се премахне кармичен ресурс по изкуствен начин- посредством апаратура или въздействие на лице, обладаващо екстрасензорни възможности. Това деяние единствено би увеличило кармата.

- Има ли надежда, че един ден новата медицина ще акцентува върху фините, кармични структури в човека, върху мисловните модели, и ще помогне да гледаме на кармата, като на сътрудник в борбата за нашето здраве и за спасението на душите ни?

България е страна, в която преди хиляди години се е практикувала изключително биоенергийната медицина, като се е отчитал и кармичната обремененост на пациента. Това се е извършвало в свещените Асклепиони. Убеден съм, че наближава времето, в което отново духовното направление ще бъде водещо в процеса на пълно излекуване на боледуващия индивид. Днес пациентите се лекуват в болници. Утре, във времето на Новото Човечество, няма да има болни хора, ще има реципиенти- приемници на Божествената благодат! Духовност и Наука ще вървят ръка за ръка в настоящето поколение, което ще посрещне Христос.


- Изглежда, че няма как да останем ненаучени на тази висша духовна наука – кармата, колкото и скъпо да платим за нейните уроци. Затова ли идваме най-вече на Земята?

На земята идваме единствено поради тази причина! Да се научим да обичаме. Древният змей- сатана беше овладял до съвършенство Знанието, но беше помрачил Любовта в Духа си.

- Но както отбеляза един наш писател, с опасността също расте и спасението. Така че отново всичко си е на своето място. И не трябва да се обезсърчаваме, нали?

Спасението е детерминирана даденост в човешката душа. От нас зависи дали ще отворим сърцето си към него. Но не със страх, а с Вяра.


Публикувана от zahary на January 15 2016 11:16:59 0 Коментари · 774 Прочита · Отпечатай
Коментари
Няма добавени коментари.
Добави коментар
Трябва да сте влезли в профила си за да публикувате коментари .
Оценки
Оценяването е възможно само за регистрирани членове.

Моля влезте в профила си, или се регистрирайте за да гласувате.

Няма публикувание оценки.
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
Чат
Трябва да сте влезли за да ползвате Чата.

Kral_Artur
24/12/2011 20:09
Да са честити коледните и новогодишни празници на всички българи, както и на всички други - живеещите в България. Нека има между нас повече доброта, смирение и обич. Да обичаме ближния, като себе си,

Kral_Artur
29/11/2010 23:02
Приятели, описвам само някои от по-силните случаи, които съм имал. Невероятна е Божията милост и сила, както е невероятен и самият живот, но само с любов към ближния.

anahata
09/04/2010 18:29
Добре дошъл сред нас, приятелю!

Masquerade
08/04/2010 06:49
Здравейте

Kral_Artur
24/01/2010 20:11
Приятели и почитатели наши, бъдете здрави, щастливи и безпристрастно информирани чрез нашия сайт при всяка добра за вас възможност.

Scorpion
04/11/2009 20:12
Нека магията е с вас.

zahary
04/08/2009 18:06
Уважаеми приятели, приканваме Ви да посетите фото-галерията на сайта ни /меню "Управление"/. Приятно разглеждане!

zahary
09/07/2009 15:16
Архивни файлове можете да сваляте като ползвате Internet Explorer и щракнете върху съответното място за сваляне с дясно копче на мишката и изберете "Save Target as..".

zahary
07/07/2009 14:45
Извиняваме се на нашите приятели за възникналия проблем в модул "Файлове". Надяваме се че в най-скоро време тегленето на книги ще бъде подновено.

zahary
22/05/2009 16:20
Честит празник на нашите приятели и преподаватели в системата на образованието: Аnahata , Kral Artur, Георги Ангелов, Vanya, Фотка, Artyom! Бъдете все така целеустремени в Пътя на Духа!

Архив на чата
Copyright © 2007