Витлиемска звезда
Последни статии
ПРИКАЗКА ЗА СКРИЖАЛИТЕ
Мигрантските вълни р...
ПРЕДСТОИ ОЩЕ ПО-ГОЛЯ...
ОКУЛТНИ ИЗКУСТВА
Как протича самият с...
Управление
Начало
Статии
Файлове
ЧЗВ
Дискусионни форуми
Уеб връзки
Категории за новините
Връзка с нас
Фото галерия
Търсене
Крал Артур
Захари Валоа
Атас
Потебители на линия
Гости на линия: 2
Няма членове на линия

Регистрирани потребители: 26
Най новият потребител: Melina Fiori
ОКУЛТНИ ИЗКУСТВА
ОКУЛТНИ ИЗКУСТВА

автор: Захари ВалоаПо определение думата „оcculte-um” се превежда от латински като скрит, таен, мистичен. Това понятие намира широко тълкувание у редица философско настроени лица. Когато говорим за окултно учение, ние трябва да разбираме определено съкровено Знание, скрито от външни непосветени лица. Известно е, че то съществува от хилядолетия, преподавано е от Магове, пророци и дух. Учители, наричани Адепти на Знанието в специални херметични Школи, като целта е била и е да се съхрани Знанието в своята висша вибрационна чистота. Такива Посветени са били пращани по строго определен План в различни страни и народи, разбира се в това число и в България.
Веднага обаче бих споменал обстоятелството, че окултизмът много често се обърква с т.н. черни изкуства- користно използване на природни и демонични сили, изключително за вредни цели срещу ценностите и интересите на обществото. Така че говорейки за ОКУЛТИЗЪМ, винаги трябва да сме наясно от кого произтича той и с какви цели се прилага- общочовешки духовни или користни.
Погледнат от физична гледна точкам наблюдавайки характера и индуктивната фаза на Егрегора на Изкуството, различаваме Окултна Светла Наука, за която е говорил Апостол Павел и Тъмен Окултизъм, който се прилага изцяло в Сатанистките Школи и Философските Обществени Ложи на Мрака.
За силата на Премъдростта Божия говори великият Посветен в езотериочната наука цар Соломон: „Премъдростта е по-подвижна от всяко движение, и поради своята чистота през всичко преминава и прониква. Тя е дихание на Божията сила и чист излив на славата Вседържителева, затова нищо осквернено не ще влезе в нея. Тя е отражение на вечната светлина, чисто огледало на действието на Бога и образ на благостта Му. Едничка е тя, но всичко може и, пребъдвайки сама в себе си, всичко подновява и, минавайки от рода в род у светите души, приготвя Божиите приятели и пророци; защото Бог никого не обича, освен оногова, който живее с премъдростта".
Апостол Павел ясно говори за „Божията премъдрост, тайна (occulte в латинския превод) , съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава, която никой от властниците на тоя век не е познал; защото, ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата.”
Пророк Йеремия споменава, че спасението на душата се извършва не чрез кухо спазване на правила и норми, а чрез изграждане на вътрешния, езотеричен човек с неговите добродетели: „Но ето заветът, Който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа закона Си във вътрешностите им, И ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат Мои люде” Еремия 31:33. Това действие се извършва не чрез демонстрация на външно Знание или послушание пред който и да е човек, а по окултен скрит път, известен единствено на Посвещаващия се в Тайната на Духа. Този Път трябва да бъде извървян ЛИЧНО от него.
Обратно на езотериката, екзотериката представлява външно ритуално служение на Бога. Ето какво ни казва за него св. Пророк Илия. „Затова словото Господно ще стане за тях Заповед след заповед, заповед след заповед, Правило след правило, правило след правило, Тук малко, там малко, Тъй щото, като ходят, да паднат възнак и да се съкрушат, Да се впримчат и да се хванат „ Исая 28:13
В същият дух се изразява и св. пророк Осия: „Милост искам, а не жертва, и Богопосвещение /езотерика/ повече, отколкото всесъжение /екзотерика/” Осия 6:6
Че за спасението на душата е необходимо овладяване на конкретно езотерично знание говорят твърде много текстове в Свещеното Писание. Преди всичко Ученикът трябва да бъде поканен от светъл Дух: „защото мнозина са звани, а малцина избрани”, казва Апостол Павел. След като бъде поканен към обучение, е необходимо да вложи усилие, вътрешен труд на душата, за получаване на духовни резултати: „На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава. Откровение 2:17 . В усвояването на духовната храна /Знанието/ не всички проявяват един и същ труд, а като резултат малцина стигат до крайния резулат- овладяване на Истината за битието и Бога. „Всякой, който се храни с мляко, не е опитен в Словото на правдата, защото е младенец; а твърдата храна е за съвършени, които, благодарение на навика, имат чувства, обучени да различават добро и зло.”
Когато Св. Йоан Златоуст разказва за характера на християнските св. Тайнства, той подчертава тяхния сакрален характер, споменава, че те трябва да бъдат предпазени от светската профанация, да бъдат забулени и заобиколени с бариери и по този начин практически масата от миряни да бъдат изключени от активно участие в тяхното служене, с изключение на пеенето на химни. Трансформацията на раннохристиянската общност в множество от номинални християни е описана като истинска трагедия от Златоуст в прочутите му проповеди в Константинопол.
Св. Стефан Нови, съгласявайки се с езотеричния характер на християнството, споменава, че епископ, който не е получил видение от Бога /не е ясновидец/, а е поел паство, трябва да бъде смятан за натрапник и изгонен от катедрата си.
Хайде сега да разгледаме как стои въпроса с мъдростта /разбирай окултното знание/в ТЪМНИТЕ ОБЩЕСТВА и чрез какъв инструментариум се изразява тя? Откликата между Чистите Божии Тайни и тези на Тъмнината се изразяват в липсата на духовна чистота в ритуалите на Мрака. По правило всички те са изключително ЕКЗОТЕРИЧНИ по отношение резонанса на Бога! Колкото едно учение или философия вибрира с честота на Божието Сърце, толкова то е по-езотерично /вътрешно, свойствено на Бога/!
Като цяло Клифотното Дърво /Черен Окултизъм/ се дели на много разклонения. Трудно е да се прави точна класификация на този вид екзотеричен окултизъм.
Според принципа на действие ОКУЛТИЗМЪТ /екзотеричен окултизъм,/се дели основно на два вида:

Медиумизъм и Магьосничество /Магическо изкуство/.

МЕДИУМИЗЪМ- включват се:
1. Различни видове астрални проекции на душата, с характерните демонични обсебвания. Тук е мястото на Ню Ейдж програмите. В тази графа се числи и т.н. спиритизъм- общуване с развъплътени същности от паралелните светове;
2. Гадания върху веществен продукт на базата асоциативни трансцедентални връзки:
а/ гадания върху природен инструментариум. Примерно- върху подреждане на небесни облаци или други видове стихии- вода, огън, въздух, земя /метал- гадания по оловни отливки/, камък, стъкло.
б/гадания върху растителен продукт /боб, царевица, кафе и др.
в/гадания върху животни или тяхните вътрешности след жертвоприношение- широко прилагано в Тибет, Шумерските народи, халдеите.
г/гадания върху части от човешкото тяло- хиромантия, френология, ирисология и др.
д/гадания върху изкуствени, създадени от човека предмети – фетиши, баерчета, карти ТАРО, сфери, идоли и др.
е/научно-философска система за гадание по звездите- астрология в нейния мантален, материален аспект;
ж/гадания върху съновидения.
з/техники за екстрасензорна радиолокация на обекти и хора с користни цели;

МАГИЧЕСКО ИЗКУСТВО

Това е система от строго охранявани в Тайна ПРОГРАМИ за психологически /психически/ контрол и манипулиране на съдбата.
Биват няколко вида:
1. Бойни техники за директно физическо и психическо увреждане- при лица с екстрасензорни възможности
2. Техники за манипулиране на съдбата
3. Техники за социално вграждане и манипулиране елита на обществото /Илюминатски мисловен контрол над съзнанието/
а/Илюминатски мисловен контрол
б/Паравоенни структури
в/Космически Илюминатски програми

Това е накратко основната класификация на инструментариум в Тъмните Общества.

Методиките, с които се оперира в окултните общества са подчинени на законите на трансцеденталните връзки. За тяхното овладяване се изисква подходяща предварителна подготовка от страна на изследователя на окултното, сфера дотолкова по-трудно разбирана и приемана от широките обществени слоеве, доколкото те имат развита правилна оценъчна система за езотеричните явления и процеси, съществуващи в битието. От тази гледна точка става ясно, че окултното посвещение е предназначено за една малка група от хора, създали си предварително вибрационна честота за навлизане в тези окултни сфери, необходимост както за израстналия в духовните класове Адепт, така и за начинаещия Неофит.
По този начин- чрез Посвещението на душата се създават необходимите условия и предпоставки за стимулиране на духовните търсения на съвременния човек, като по този начин го подготви да прекрачи смело първите стъпала на неръкотворния Храм на вътрешната светлина, съществуващ единствено в Душата на желаещия Посвещение.
Ще посочим три от важните звена със съществено значение за разпространението на това Знание в страната:
1. “Бяло Братство” –организация основана от Петър Дънов, изтъкнат Учител и Маг на окултното Учение.
2. “Общество за психични издирвания и духознание”, - основано от Александър Кръстников, виден ясновидец, редактор на в-к Витлиемска звезда”, създател на “Графоложско дружество в България”.
3. Димитър Ганев – основател на “Свободно Братство”, ясновидец, дух. Учител на над 70 души по време на най- мрачните времена на атеизма, със структури из цялата страна.
Една от задачите, за която мечтаех през годините си на Обучение в Изкуствата бе събирането на тези светлини за България, като по този начин би могло да се възвърне някогашната монолитна постройка на окултното Общество в нашата страна. Дали това ще стане ще покаже бъдещето...


Публикувана от zahary на July 02 2014 19:20:22 0 Коментари · 1531 Прочита · Отпечатай
Коментари
Няма добавени коментари.
Добави коментар
Трябва да сте влезли в профила си за да публикувате коментари .
Оценки
Оценяването е възможно само за регистрирани членове.

Моля влезте в профила си, или се регистрирайте за да гласувате.

Няма публикувание оценки.
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
Чат
Трябва да сте влезли за да ползвате Чата.

Kral_Artur
24/12/2011 20:09
Да са честити коледните и новогодишни празници на всички българи, както и на всички други - живеещите в България. Нека има между нас повече доброта, смирение и обич. Да обичаме ближния, като себе си,

Kral_Artur
29/11/2010 23:02
Приятели, описвам само някои от по-силните случаи, които съм имал. Невероятна е Божията милост и сила, както е невероятен и самият живот, но само с любов към ближния.

anahata
09/04/2010 18:29
Добре дошъл сред нас, приятелю!

Masquerade
08/04/2010 06:49
Здравейте

Kral_Artur
24/01/2010 20:11
Приятели и почитатели наши, бъдете здрави, щастливи и безпристрастно информирани чрез нашия сайт при всяка добра за вас възможност.

Scorpion
04/11/2009 20:12
Нека магията е с вас.

zahary
04/08/2009 18:06
Уважаеми приятели, приканваме Ви да посетите фото-галерията на сайта ни /меню "Управление"/. Приятно разглеждане!

zahary
09/07/2009 15:16
Архивни файлове можете да сваляте като ползвате Internet Explorer и щракнете върху съответното място за сваляне с дясно копче на мишката и изберете "Save Target as..".

zahary
07/07/2009 14:45
Извиняваме се на нашите приятели за възникналия проблем в модул "Файлове". Надяваме се че в най-скоро време тегленето на книги ще бъде подновено.

zahary
22/05/2009 16:20
Честит празник на нашите приятели и преподаватели в системата на образованието: Аnahata , Kral Artur, Георги Ангелов, Vanya, Фотка, Artyom! Бъдете все така целеустремени в Пътя на Духа!

Архив на чата
Copyright © 2007