ЗАУПОКОЙНА ЕКТЕНИЯ
Публикувана от zahary на February 08 2012 08:48:46
ЗАУПОКОЙНА ЕКТЕНИЯ


Помилвай ни, Боже, според Твоята голяма милост, молим Ти се, послушай и помилвай!
Господи помилуй (3 пъти)
Още се молим за успокоение душата на загиналите от водното пришествие Божи раб (имената) и да им прости всяко волно или неволно прегрешение.
Господи помилуй (3 пъти)
За да настани Господ тяхната душа гдето почиват праведниците.
Господи помилуй (3 пъти)
Милост Божия, Царство Небесно и прощение на греховете в Христа безсмъртния Цар и наш Бог, да просим.
Подай Господи.

Спасителю, упокой душата на Твоите загинали от водното пришествие раби (имената) с духовете на праведниците, запазвай го в блажения живот, който произхожда от Тебе, човеколюбивий! В Твоето покоище, Господи, дето са упокоени всички Твои светии, упокой и душата на твоите раби, защото Ти си едничък човеколюбив. Слава, Ти си Бог, който слезе в ада и разкъса веригите на окованите, сам упокой душата на Твоите раби сега и всякога. Едничка чиста и непорочна Дева, която безсеменно си родила Бога, моли, за да се спаси душите на загиналите от водното пришествие раби (имената). Спасителю наш, упокой Твоите раби с праведниците и както е писано, засели ги в Твоите жилища, като благ презри тяхните умишлени и неумишлени, съзнателни и несъзнателни съгрешения, човеколюбивий Боже! Заедно със Светиите, Христе, упокой душите на Твоите раби (имената), дето няма болест, нито скръб, и нито въздишка, но е безкраен вечен живот. Само Ти, едничък си безсмъртен, който си създал човека, а ние земните от земя сме създадени и в същата земя ще отидем, според както си ни заповядал, като си ни създал и си рекъл: “3емя си и в земя ще отидеш.” Там всички човеци ще отидем, но нека вместо надгробно ридание, пеем песента: “Алилуя!” (три пъти)
Упокой Боже, Твоите раби (имената), засели ги в рая, където лицата на Светиите и праведниците сияят като светила. Упокой, Господи, загиналите от водното пришествие Твои раби (имената) и прости всичките им съгрешения!
Бог да ги прости!

Разширени новини
ЗАУПОКОЙНА ЕКТЕНИЯ


Помилвай ни, Боже, според Твоята голяма милост, молим Ти се, послушай и помилвай!
Господи помилуй (3 пъти)
Още се молим за успокоение душата на загиналите от водното пришествие Божи раб (имената) и да им прости всяко волно или неволно прегрешение.
Господи помилуй (3 пъти)
За да настани Господ тяхната душа гдето почиват праведниците.
Господи помилуй (3 пъти)
Милост Божия, Царство Небесно и прощение на греховете в Христа безсмъртния Цар и наш Бог, да просим.
Подай Господи.

Спасителю, упокой душата на Твоите загинали от водното пришествие раби (имената) с духовете на праведниците, запазвай го в блажения живот, който произхожда от Тебе, човеколюбивий! В Твоето покоище, Господи, дето са упокоени всички Твои светии, упокой и душата на твоите раби, защото Ти си едничък човеколюбив. Слава, Ти си Бог, който слезе в ада и разкъса веригите на окованите, сам упокой душата на Твоите раби сега и всякога. Едничка чиста и непорочна Дева, която безсеменно си родила Бога, моли, за да се спаси душите на загиналите от водното пришествие раби (имената). Спасителю наш, упокой Твоите раби с праведниците и както е писано, засели ги в Твоите жилища, като благ презри тяхните умишлени и неумишлени, съзнателни и несъзнателни съгрешения, човеколюбивий Боже! Заедно със Светиите, Христе, упокой душите на Твоите раби (имената), дето няма болест, нито скръб, и нито въздишка, но е безкраен вечен живот. Само Ти, едничък си безсмъртен, който си създал човека, а ние земните от земя сме създадени и в същата земя ще отидем, според както си ни заповядал, като си ни създал и си рекъл: “3емя си и в земя ще отидеш.” Там всички човеци ще отидем, но нека вместо надгробно ридание, пеем песента: “Алилуя!” (три пъти)
Упокой Боже, Твоите раби (имената), засели ги в рая, където лицата на Светиите и праведниците сияят като светила. Упокой, Господи, загиналите от водното пришествие Твои раби (имената) и прости всичките им съгрешения!
Бог да ги прости!