Витлиемска звезда
Последни статии
ПРИКАЗКА ЗА СКРИЖАЛИТЕ
Мигрантските вълни р...
ПРЕДСТОИ ОЩЕ ПО-ГОЛЯ...
ОКУЛТНИ ИЗКУСТВА
Как протича самият с...
Управление
Начало
Статии
Файлове
ЧЗВ
Дискусионни форуми
Уеб връзки
Категории за новините
Връзка с нас
Фото галерия
Търсене
Крал Артур
Захари Валоа
Атас
Потебители на линия
Гости на линия: 1
Няма членове на линия

Регистрирани потребители: 26
Най новият потребител: Melina Fiori
ТАЙНИТЕ ПРОТОКОЛИ НА ИЛЮМИНАТИ
Новини
ИЗ "ТАЙНИТЕ ПРОТОКОЛИ НА ИЛЮМИНАТИ"


Уважаеми окултисти, на вниманието Ви предлагам малка извадка от книгата „Architects of the Devil” /”Архитектите на Луцифер”/, изд. ICON, София, 2006 год., с авторски екип: Donald Maccinsy, Mark Beaten, Scott Knigt, David Alen и John Irving:

Всички изследователи на автентичността на „Протоколите” се връщат към годината 1785, когато куриерът на Илюминатите бил поразен от светкавица на път за Париж и плановете им за световно господство били разкрити. В плановете на илюминатите било включено отклоняването на вниманието от тях и прехвърлянето му върху евреите, на които се приписвали всички революции, като резултат на ционистки заговор за контрол върху света. Всички точки от този план са по принцип достоверни, но техен автор не са евреите, а личности от висшите кръгове на световното банкерство, олицетворявани от илюминатите. Факт е, че „Протоколите” /които са фалшификат/ отразяват доста точно някои от възгледите на Вайсхаупт и на редица болшевишки и социалистически лидери. В такъв смисъл тези фалшификати са своеобразен барометър на събитията през XVIII и XIX век и индикатор за възгледите на илюминатите, както личи от превода на Виктор Марздин:


"От временното зло, кoeтo сега ние сме пpuнyдeни дa вършuм, ще uзнuкне онова добро u непоклатимо управление, кoeтo ще възстанови нормалнuя кypc на нацuоналния живот, дoвeдeн дo нула от лuберализма.
Резултатът oпpaвдaвa cpeдствата. Heкa ние в нашuте намеренuя u планове се pъкoвoдим не от това, кoe е добро u морално, а от онова, кoemo е необходuмо u полезно. "Злото е само cpeдcтвo, за дa бъде пocтuгнaт добър кpaй. Следователно, ние не бива дa отричаме подкyna, измамата u предателството, когaтo те служат за постигането на нашuте цели. В полuтикатa е необходuмо дa знаеш кaк дa присвоиш собствеността на npoтивнuкa, aкo това обезпечава неговото подчинение и нашия суверенитет."
"Aдминucтpaтopuтe, кoитo ние ще избираме cpeд публuката, ще се ценят cтрuктно cпopeд тяхната способност дa се подчuняват сервилно, а не дa бъдат някаквu персони, тренирани в uзкyството дa управляват; следователно, тези лица ще бъgат с лекота превърнати в пешки за нашата игра, движeни от ръцете на просветени мъже и гении, кoитo ще играят ролята на техни съветници, специално селектирани от ранното им дeтство, за дa направляват делата на целия свяm."
"Не си въобразявайте и за миг, че тези твърденuя са празни слова: помислете внимателно за онзи успех, кoйтo ние постигнахме, кaтo лансирахме дарвинизма, марксизма и ницшеанството. За нас е съвършено ясно, че тези дoктpини оказаха огромно влияние върху умовете на гoите (обидно прозвище за хората, кoитo не принадлежат към еврейcкaтa раса)."
"Чрез пресата ние получихме власт дa влuяем, дoкaтo оставаме в сянка; благoдарение на пресата, ние кoнцeнтpupaxмe златото в нашите ръце, въпреки, че ни се наложu дa прегазим през oкeaни от кpъв и сълзи.
"Затова ние премахнахме всяка форма на предприемачество, ние въоръжихме всички партии, ние направихме властта върховна цел за всяка амбицuя... безредието и банkрутът ще бъдат универсални."
"Тогава ние се появяваме на сцената кaтo спасители на работникa от това подтисничество и му предлагаме дa се влее в peдoвeтe на нашите бойни отряди - социалисти, анархисти или кoмунucтu на кouтo винаги оказваме пoдкpeпа.
"Нашата мощ се кpиe в хронuчнuя нeдocтuг на храна... Гладът осигурява правото на kапuтала дa властва нaд работнuка по-сигурно, отколкото това право е имала арuстокрацията пoд eгuдaтa на краля."
"Със силата на желанuето u пopoдeнuтe от него завист u ненавист ние ще мaнuпулupaмe тълпuте u чрез техните ръце ще изличаваме всuчкu ония, кouтo ни застават на пътя... И кoгaтo yдapu часът на нашия Върховен гocпoдap на целия свят, той ще бъде коронясан от същuте тези ръце, вече помели всuчкu пречкu пpeд негo."

zahary на January 24 2009 19:26:20 виж целият текст · 0 Коментари · 936 Прочита · Отпечатай
НИКУЛДЕН
Новини
НИКУЛДЕН
aвтор: Захари Валоа

Днес се чества празника на един от най-тачените християнски светители- Николай Мирликийски чудотворец. Още по време на ранното си детство той прави впечатление с духовните си търсения, а по-късно бил ръкоположен в чин епископ.
След смъртта на родителите си Св. Николай използвал цялото завещано наследство за подпомагане на изпаднали в беда хора, като се стараел да не се разчува стореното от него благодеяние.
Легендата споменава за богат жител на Патара, който по стечение на обстоятелствата загубил състоянието си и изпаднал в немилост. Благодарение на св. Николай, който последователно всяка вечер подхвърлял през прозореца на дома му кесия с жълтици този нещастен човек отново възвърнал финансовия си статус и успял да задоми трите си неомъжени дъщери. По този благороден начин светителят успял да спаси момичетата от безчестие и грях.

zahary на December 06 2008 14:13:41 виж целият текст · 0 Коментари · 777 Прочита · Отпечатай
СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Новини
СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
автор: Захари Валоа

“За да не могат масите да се досетят какво ги очаква, ние ще отвлечем вниманието им с развлечения, игри, забавления, страсти...Скоро чрез пресата ще започнем да предлагаме всякакви състезания в изкуството, спорта; тези интереси най-накрая ще отклонят ума им от въпросите, по които ние ще трябва да им се противопоставим. Когато отвикнат да разсъждават самостоятелно и да правят самостоятелно избора си, хората ще започнат да говорят на същия език като нас, защото самите ние ще им предлагаме нови насоки на мисълта...естествено чрез такива хора, които няма да бъдат подозирани в солидарност с нас.”

Протокол на Илюминати N: 13


zahary на December 06 2008 09:48:20 виж целият текст · 0 Коментари · 781 Прочита · Отпечатай
МЕЧТАНИЯТ АПОКАЛИПСИС
НовиниВ последните дни в различните медии нашумя твърде много новината за новото чудо на науката, а именно: ускорителят на елементарни частици, конструиран и вкаран в действие на френско-швейцарската граница. Появиха се различни мнения за и против неговата експлоатация за научни цели.

zahary на September 13 2008 08:34:27 виж целият текст · 2 Коментари · 1101 Прочита · Отпечатай
Вашият светъл град
НовиниДуховна Асоциация за Окултни Изкуства поема кампания за откриване и неутрализиране на негативно наслоени обекти /архитектурни сгради, исторически паметници или природни забележителности/ из цялата страна. За целта призоваваме всички свои приятели и симпатизанти при съмнение за такива да ни пратите подходяща снимка на зоната или обекта.
Моля използвайте за целта следните електронни пощи:
admin@vitliemskazvezda.org
zahary@vitliemskazvezda.org
Убедени сме, че чрез общите ни усилия Вашият град ще станe по-светъл и по-хармоничен.

zahary на September 06 2008 22:57:47 виж целият текст · 3 Коментари · 1049 Прочита · Отпечатай
Окултната връзка между радиационно замърсяване, взривовете във военните складове и иконите Троеручици.
Новини
Окултната връзка между радиационно замърсяване, взривовете във военните складове и иконите Троеручици.

aвтор: Захари Валоа

Няколко важни от окултна гледна точка събития потърсиха своето обяснение около датата 3.7.2008 г.
Първото от тях датира от един месец. Става въпрос за широко ширещи се слухове за радиационно замърсяване на страната. Въпреки опроверженията на правителствените органи, тези слухове продължиха своето разпространяване под една или друга форма в медиите и обществото дори до днешна дата.
Второто събитие бе вдигнатите във въздуха складове за боеприпаси в Челопечене. Като се абстрахираме от обясненията на вмирисаните от политическия нафталин дейци в Народното събрание относно причините за възникването на това деяние и разглеждайки обективно протеклите процеси в Министерство на отбраната на Реп. България в последните години/процесът на утилизация на излишните боеприпаси започва от 90- те години, а от 2003 год. е изготвена национална програма за утилизация/, стигаме до извода, че ръководството на военното ведомство се е опитвало да изнудва определени финансови групировки относно договорирането на утилизацията на излишните боеприпасите в пръснатите бази из страната. Явно става въпрос за накърнени финансови интереси...

zahary на July 04 2008 21:52:53 виж целият текст · 1 Коментари · 1004 Прочита · Отпечатай
РИТУАЛНАTA ДЕЙНОСТ НА СИЛИТЕ НА ТЪМНИНАТА
Новини
РИТУАЛНАTA ДЕЙНОСТ НА СИЛИТЕ НА ТЪМНИНАТА

автор: Захари Валоа


Съществува причинно-следствена връзка, основаваща се на окултно-мистична закономерност, в проявилите се едно след друго фатални събития в България. Става дума за „самозапалването” на вагони от пътнически влакови композиции на няколко места в страната, случващо се в определена последователност. При един от инцидентите имаше човешки жертви, а при останалите огънят бе своевременно загасен. Другото събитие бе раждането на 10 мъртвородени деца в Ст. Загора за един месец. Умножиха се случаите на изчезнали малолетни деца, като се водят пародийни по характер следствени издирвателни работи и се стига до съмнителни заключения на съдебни лекари. Общото във всички тези случаи е, че не се посочват истинските виновници за трагедиите.

zahary на June 27 2008 13:46:51 виж целият текст · 2 Коментари · 1179 Прочита · Отпечатай
2-ри юни – за Паметта и Духа български
Новини
2-РИ ЮНИ – ЗА ПАМЕТТА И ДУХА БЪЛГАРСКИ

автор: anahata

2-ри юни - ден на припомняне на сакралните ценности и на онези избраници, които отстояват тяхното присъствие във Времето. Това е ден за среща със Смъртта в името на Живота. Ден на пролятата кръв, която обединява и чертае посоките за тези, които ще дойдат след нас.
2-ри юни - ден на Ботев и на самоотреклите се в името на Свободата.
Един поет се превръща в духовен ориентир на нацията. В част от вселенския ритъм, който го прави посредник между световете, между земното и небесното. В пример за това, как може да се оцени животът и да се преподреди светът.
Всичко това съгражда феноменалните измерения на Ботев в българската история, нашата литература и в паметта на всеки от нас.

zahary на May 31 2008 11:41:34 виж целият текст · 11 Коментари · 1349 Прочита · Отпечатай
Десет мъртвородени бебета в старозагорското родилно отделение
Новини
ДЕСЕТ БЕБЕТА СА РОДЕНИ МЪРТВИ В СТАРОЗАГОРСКОТО РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ


Търсят причината за мъртвородените бебета в Стара Загора
видяно в: www.bgfactor.org

Десет бебета са родени мъртви в старозагорското родилно отделение за малко повече от месец. Случаите се проверяват от Районния център по здравеопазване в Стара Загора. Проверката трябва да установи причината за големия брой мъртвородени деца.

Десетте бебета са мъртвородени на различен етап на бременността: от 28-а до 40-а седмица. Родилките също са от различни краища на областта, но са избрали да станат майки в родилното на старозагорския АГ - комплекс.

"Да, разбира се, тази статистика е твърде тревожна. Десет деца дойдоха и майките им ги родиха вече мъртви в тях. Това е така наречената мъртвораждаемост и този процент е твърде висок за тези 5 месеца", призна завеждащият родилното отделение, д-р Данаил Даков.

На въпрос, няма ли виновен в АГ-комплекса, той отговори: „Не, няма виновен. Ние сме последните, при нас само идват и раждат. .....

zahary на May 30 2008 20:27:41 виж целият текст · 1 Коментари · 1120 Прочита · Отпечатай
Психогенератор в Кърджали
НовиниПовод за написването на тази статия са смелите изявления на известната контактъорка от гр. Кърджали, Елена Сертова, в редица печатни медии. Г-жа Сертова е автор на няколко книги и серия от материали, помествани периодично в местния вестник "Родопи".
В тях прочутата ясновидка много умело излага на показ скрити от обществото теми като енерго-информационното програмиране на големи групи от хора, посредством редица апаратни конструкции, като успоредно с това не забравя да посочи и истинските виновници за това деяние.
Случайно или не, дни след последния си коментар, насочен срещу тъмното масонство /в споменатия по-горе вестник/, г-жа Сертова е настанена в болница с диагноза мозъчен инсулт. На втория ден след хоспитализацията тя бе посетена от експерти на ДАОИСТ. След направената оценка на обстоятелствата, довели до инцидента, бе констатиран статичен енергиен ресурс, отговорен за изкривяване на параметрите на здравето й....
Познавам г-жа Сертова от близо една година. Още от първата ни среща с нея ми направи силно впечатление нейната изключителна добродушност, съчетана с родолюбивото чувство за обществен дълг. Считам за напълно уместно да включа някои от статиите й във www.vitliemskazvezda.org, тъй като тематиката за дистанционното енерго-въздействие е напълно актуална днес, още повече че подобни случаи зачестяват в последно време.


zahary на May 30 2008 15:56:30 виж целият текст · 0 Коментари · 1035 Прочита · Отпечатай
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Новини24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост повече от два века се чества в празничния календар на българите.


aвтор: anahata


Всяка година на този ден вървим по дирите на първоучителите, за да открием отново огромния духовен потенциал на тяхното дело. Защото мярата на едно събитие се определя и от неговата съдба във времето, а чрез езика и словото разпознаваме и назоваваме себе си. Ето защо отправяме своята признателност към духовния подвиг на двамата братя, които блестящо изпълниха културно-историческата си роля, извършвайки прелом в съдбата на славянските народи.

zahary на May 23 2008 13:03:33 виж целият текст · 2 Коментари · 1266 Прочита · Отпечатай
страница 4 от 5 < 1 2 3 4 5 >
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
Чат
Трябва да сте влезли за да ползвате Чата.

Kral_Artur
24/12/2011 20:09
Да са честити коледните и новогодишни празници на всички българи, както и на всички други - живеещите в България. Нека има между нас повече доброта, смирение и обич. Да обичаме ближния, като себе си,

Kral_Artur
29/11/2010 23:02
Приятели, описвам само някои от по-силните случаи, които съм имал. Невероятна е Божията милост и сила, както е невероятен и самият живот, но само с любов към ближния.

anahata
09/04/2010 18:29
Добре дошъл сред нас, приятелю!

Masquerade
08/04/2010 06:49
Здравейте

Kral_Artur
24/01/2010 20:11
Приятели и почитатели наши, бъдете здрави, щастливи и безпристрастно информирани чрез нашия сайт при всяка добра за вас възможност.

Scorpion
04/11/2009 20:12
Нека магията е с вас.

zahary
04/08/2009 18:06
Уважаеми приятели, приканваме Ви да посетите фото-галерията на сайта ни /меню "Управление"/. Приятно разглеждане!

zahary
09/07/2009 15:16
Архивни файлове можете да сваляте като ползвате Internet Explorer и щракнете върху съответното място за сваляне с дясно копче на мишката и изберете "Save Target as..".

zahary
07/07/2009 14:45
Извиняваме се на нашите приятели за възникналия проблем в модул "Файлове". Надяваме се че в най-скоро време тегленето на книги ще бъде подновено.

zahary
22/05/2009 16:20
Честит празник на нашите приятели и преподаватели в системата на образованието: Аnahata , Kral Artur, Георги Ангелов, Vanya, Фотка, Artyom! Бъдете все така целеустремени в Пътя на Духа!

Архив на чата
Copyright © 2007