Витлиемска звезда
Последни статии
ПРИКАЗКА ЗА СКРИЖАЛИТЕ
Мигрантските вълни р...
ПРЕДСТОИ ОЩЕ ПО-ГОЛЯ...
ОКУЛТНИ ИЗКУСТВА
Как протича самият с...
Управление
Начало
Статии
Файлове
ЧЗВ
Дискусионни форуми
Уеб връзки
Категории за новините
Връзка с нас
Фото галерия
Търсене
Крал Артур
Захари Валоа
Атас
Потебители на линия
Гости на линия: 1
Няма членове на линия

Регистрирани потребители: 26
Най новият потребител: Melina Fiori
Лазаровден
Новини
Лазаровден

aвтор: Захари Валоа


“32 В онова време... Мария, като дойде там гдето беше Исус и Го видя, падна пред нозете Му и рече Му: Господи, да беше Ти тука, нямаше да умре брат ми.
33 Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути.
34 И рече: Где го положихте? Казват Му: Господи, дойди и виж.
35 Исус се просълзи.
36 Затова юдеите думаха: Виж колко го е обичал!
37 А някои от тях рекоха: Не можеше ли Този, Който отвори очите на слепеца, да направи така, че и този да не умре?
38 Исус, прочее, като тъжеше пак в Себе Си, дохожда на гроба. Беше пещера, и на нея бе привален камък.
39 Казва Исус: Отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му казва: Господи, смърди вече, защото е от четири дни в гроба.
40 Казва й Исус: Не рекох ли ти, че ако повярваш ще видиш Божията слава?
41 И тъй, отместиха камъка. А Исус подигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша.
42 Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.
43 Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!
44 Умрелият излезе, с ръце и нозе повити в саван, и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и оставете го да си иде.
45 Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това що стори Исус, повярваха в Него.” Eв. Йоан, Нов Завет, Библия.


Наближавайки светлия празник на Възкресение Христово, считам за необходимо да разгледаме едно много специфично само по себе си възкресение, предхождащо това на Иисус, а именно - на обичания /посветен в мистериите/ ученик Лазар. Това е по-късно и първият епископ от новата християнска Църква. Сега е момоментът да се докоснем до някои от тайните, криещи се под символната маска на случилото се.
Обръщението “обичаният” се е използвало още от хилядолетия в херметичните общества в древните школи на Египет, където по този начин са наричали пристъпващия към посвещение неофит. По подобен начин стоят нещата и в култовите средища на зороастрийците, при мистериите на Митра, а също така и в инициациите на изток в Индия.
Във всички случаи в момента на посещението на Христос в семейството на покойника са се срещнали няколко чувствени елемента.
• Първият елемент е обичта на Иисус към самия Лазар, която трудно е можело да бъде прикрита.
• Вторият е тъгата и мъката, съпровождащи близките на Лазар от загубата му. Известно е, че човек страда тогава, когато му бъде отнето нещо ценно, към което е бил привързан достатъчно дълго време. От друга страна е ясно, че този, който не е обвързан косвено или пряко с определен обект, и не съществуват условия за причинно следствена обусловеност, не умее да страда. По този начин смисълът на тъгата у близките се е изразявало именно в това - да бъде запълнена психологическата кухина, образувана от насилственото отнемане на близкия им от страна на съдбата.
• Третият елемент е егоистичният порив на част от опечалените, като се забелязва и необичайна смесица от протест и недоволство по отношение на демонстрираното бездействие от страна на Иисус, оценено като очевидна причина за смъртта на Лазар. Моето виждане е, че коренът на това чувство се крие в недостатъчното познание на някои от законите на кармата, диктуващи проявлението на индивидуалните житейски карти на съдбата преди да е започнало прераждането, чието добро познаване е задължително преди инкарнацията на индивида на земята.
Почувствал дълбокото страдание на хората около себе си, виждаме как Христос се насочва към ГРОБА. Въпросът е следният – за какъв гроб става дума? Или за каква ПЕЩЕРА? А ето че има и .... ПРИВАЛЕН КАМЪК. Опитните окултисти знаят добре, че в света на незримите мистерии буквалното тълкуване на определено явление винаги носи своите недостатъци. Те, посветените в истините на древната мъдрост, твърдят, че, за да се разбере истинското значение на тайната, е необходимо тя да бъде вътрешно преживяна и почувствана. Единствено профанът в мистериите може да приема ситуациите и явленията, описани в СВЕЩЕНИТЕ ПИСАНИЯ, в техния буквален прочит.
В света на окултизма съществуват т. нар. трансцедентални връзки. Това означава, че, за да осмислим правилно дадено окултно явление или процес, е необходимо да го разделим на неговите съставни елементи. Всеки един от тези самостойни елементи ни насочва към определена езотерична плоскост, където би могло да се намерят сходни на него /с подобна вибрационна честота/. Съпоставяйки всички тях в общ план, ние бихме могли да достигнем до вътрешния план или принцип, върху който е устроена цялата система на явлението / процеса. По този начин ние бихме могли да изживеем отвътре този процес – това е и смисълът на езотеричното обучение. Изкушавам се да споделя, че това е и пътят, по който са вървели и нашите прадеди богомилите в X век, а и след това....
А сега нека да се върнем към разглеждания въпрос с ГРОБА на Лазар. Всеки човек е обречен да снеме в необходимото време и час своите материални обвивки, помагащи му да се приспособява на физическа плоскост. Причинта за това е тяхната амортизация и нуждата от поливалентно обучение на Духа в условията на различни нива на съществуване и проявление на материята - от най-финното до най-грубото. В желанието си да овладее тези нива Духът прави свои проекции в множество вибрационни диапазони. По този начин той доброволно приема и съпровождащите го условия на битуване в съответната среда - буквално той подписва договор с условия, които е длъжен да спазва, за да овладее желаното знание. За да бъде изпълнена тази задача успешно, той си съгражда и обвивки, в които да бъде съхранена собствената честота на вибриране. Този инструмент на човешката душа е наречен физическо тяло. В момента, в който задачата е вече привършена, Духът връща тези ненужни обвивки на природните стихии, от които ги е поел в началното си въплъщение. Тези СМЪРТНИ обвивки са ЧЕТИРИ на брой- отговарят за четирите дни на престоя на тялото на Лазар в ПЕЩЕРАТА на преобразуванията.
През ПЪРВИЯ езотеричен ден се разлага ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО.
През ВТОРИЯ езотеричен ден се разлага ЕТЕРНОТО ТЯЛО /това е енергийно тяло на човека, включващо в себе си магнетизъм и електричество, присъщи на всяка една клетка в организма/.
През ТРЕТИЯ езотеричен ден се разлага АСТРАЛНОТО ТЯЛО /тук влизат страстите, емоциите и чувствата на индивида/.
През ЧЕТВЪРТИЯ езотеричен ден се разлага МЕНТАЛНОТО ТЯЛО /това е умственото тяло, интелекта, талантите на човека, които също подлежат на дезинтеграция след еони години живот/.
Важно е тук да се отбележи, че енергията, освободена от дезинтеграцията на гореописаните тела, не подлежи на унищожение, а бива насочвана от програмни духове /Липики/ към съответните герминативни /новозараждащи/ се зони на ментален живот.
Единствената универсална, непроменяща се през цикъла на превъплъщения същност, се нарича семенен атом /причинно тяло/. Този атом трябва да постигне съвършена степен на вибрационна честота и ефирност, за да получи душата правото да се превърне в духовен абитуриент. Това е последния стадий на душата преди навлизането й в рая.
Крайният резултат от описаните процеси е освобождаването на душевните тела от нисшите вибрационни честоти /страстите/ – душата е вече достойна да влезе в общия ДУХОВЕН дом, наречен “рай”, където “нищо нечисто не влиза” /според цитата от Откровението, Библия./
Живеейки в състояние на неведение за духовните светове, душата е обречена подобно на затворник по време на заточение да прекарва голяма част от дните си в тъмнина /духовна/. От тази гледна точка е лесно да сравним местоположението й на земната плоскост с това на ПЕЩЕРА ИЛИ ГРОБ. Подобно сравнение прави и Платон в “Държавата”, сравнявайки местопребиваването на неусъвършенстваната душа с това на пещера, на чиито стени се отразяват подобно на сенки реално-съществуващите събития. Тя е затворник на това място, oбърната е с гръб към светлината /изхода на пещерата/ и не може лесно да излезе оттам. Започвайки своя нов, духовен живот, човек пренебрегва изискванията на плътта, земното тяло, като се подготя за един трънлив, изпълнен с препятствия и премеждия път, водещ към изхода на пещерата. Така той постига жадуваната духовна независимост и свобода. Но за да разбере човек истинската стойност на тази свобода, той трябва да бъде привикан към ВЪЗКРЕСЕНИЕ от своя Ангел- Ръководител /разбирай най-висшата есенция на Духа/, нещо, към което са призвани всички хора, живеещи на земята.
Уважаеми окултисти, нека бъде благословен вашия Път към НОВОРАЖДАНЕ и ОТМЕСТВАНЕ НА КАМЪКА!

zahary на March 23 2010 09:39:38 виж целият текст · 0 Коментари · 648 Прочита · Отпечатай
Празнично поздравление
Новини
Духовна Асоциация за Окултни Изкуства /ДАОИСТ/
пожелава на всички свои окултни приятели
весело прекарване на
Коледните и Новогодишни
празници!

zahary на December 28 2009 20:23:39 0 Коментари · 731 Прочита · Отпечатай
Багрите на траура
НовиниЕто че тъмни сенки на разкъсваща тъга поставиха своя отпечатък върху чувствата и мислите на милиони хора в страната ни, оцветявайки ги безжалостно в багрите на траура. За минути в Охридското езеро загинаха 15 български туристи. Неугасимата болка в душите на спасилите се от кошмара свидетели на събитието ги накара да заклеймят нещастния случай като ”българския Титаник”. Тепърва ще бъдат оценявани щетите от загубата на близките съседи, приятели, роднини...Със сигурност страданието ще бъде пазено дълго време в съзнанието на мнозина ...
Ще останат обаче въпросите....разяждащи и парещи по своя характер...
Защо се стигна до този фатален ден?
Трябваше ли всичко това да се случи?
Къде да търсим вината и в кого?

zahary на September 07 2009 19:10:24 виж целият текст · 0 Коментари · 809 Прочита · Отпечатай
ПОЛИТИКЪТ В “СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА”
Новини
ПОЛИТИКЪТ В “СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА”
Автор: Захари Валоа


Нека си спомним за последната предизборна нощ, за избор на нов парламент и да почувстваме огромната надежда, пърхаща в сърцата на хората. В този ден милиони хора се насочиха към урните със съкровеното желание да променят коренно стереотипа на обществения живот в страната, да дадат своя вот против статуквото, против корупцията във всичките етажи на властта, против кражбите и лъжите, демонстрирани всекидневно от управляващия елит.
Ето че тази вечер оправда техните надежди. Те усетиха, че част от това, към което толкова много време са се стремили бе на път да се случи.
Но нека се запитаме: Кой бе различният елемент, който открояваше тази предизборна вечер от останалите подобни в близката ни история?
Разбира се че това бе харизмата на новия самоуверен мъж, който бе убеден, че ще промени коренно живота на хората в близките месеци и години.
Това бе г-н Бойко Борисов.

zahary на July 19 2009 15:53:47 виж целият текст · 0 Коментари · 885 Прочита · Отпечатай
Да лекуваш в триединство дух, тяло и душа
Новини
Eдин лекар се е посветил на изцелението в здравната служба във "Веселчане", гр. Кърджали

Д-р Емил Бечев прилага хомеопатия на пациентите, сами пожелали това

Да лекуваш в триединство дух, тяло и душа

Интервюто взе Екатерина ГЕОРГИЕВА
Да започнем с един виц: Господ решава да стане джипи, но случайно или не, още първият му пациент в несвяст загубва и говор, и картина. Дядо Боже му повелява: "Стани и ходи!". Тръгва човекът да си върви по живо по здраво, а отвън останалите пациенти, повечето пенсионери като него, го питат с нетърпение: "Как е, как е новото джипи?" - "Мани, мани, едно кръвно не ми премери!", отвръща, тюхкайки се, възкресеният...
-В този дух хомеопатията внася своя дял в божия свят, защото моят личен интерес към тази толкова различна "нежна медицина" тръгна чисто философски, може би заради нейните принципи за подобието, ненасилието и индивидуалния подход. След като забравих за повечето си хронични болежки, плюс навременната помощ, оказвана ми в спешни
случаи, й се доверявам, заедно с близките ми, вече 7 години.


Като лекар как се насочихте натам?
- За хомеопатия за пръв път четох като ученик в 10 клас във вестник "Орбита". Видя ми се като абсолютна магия. В статията обясняваха действието на хомеопичното лекарство чрез паметта на разтвора, а енергията му чрез квантовата физика. Сега стана още по-ясно след книгата на Масару Емото - "Тайните послания на Водата", че водата чрез своята структура има памет за това, което е било в нея и съответно я предава на човека, който приема този разтвор.
Минаха години, завърших обща медицина и вече 12 години съм общопрактикуващ лекар. Винаги съм се интересувал от алтернативни терапии. Като студент ми правеше впечатление, че което в официалната медицина побират в една диагноза, много често е неудачно. Ако пациент има да речем камъни в жлъчката, това не изчерпва всичко.
При всеки заболяването протича индивидуално. Когато го вкарваме в една схема, при един лечението дава резултат, при друг не. Имал съм може би само 5 случая за 10 години, когато процесът е протекъл по описанията в учебниците. Дори и ако не говорим за страничните ефекти от медикаментите, на практика нито едно заболяване не се доизлекува, а се проявява на приливи и отливи. Разбира се, острите вирусни инфекции, подтиснати от лекарствата, имат кратък цикъл и с повечко късмет ги загърбват. Всички останали обаче са с хроничен ход.
Не ми харесваше бюрократичният подход на класическата медицина, обвързана с големите фармацевтични компании. Започнах да изучавам билколечението. От опита на Петър Динков научих много. Съществува спорно мнение на колеги, които питат защо са ни билките, щом повечето лекарства са направени от тях. Но нали действието на билката не се ограничава само с ефекта на всяко едно вещество, извлечено от нея. То е много по-комплексно и се обуславя от енергийната информация, която тя носи при билкосъбирането.

zahary на July 13 2009 20:20:42 виж целият текст · 0 Коментари · 1246 Прочита · Отпечатай
ДИРЕКТОРЪТ НА АСОЦИАЦИЯ "ФЕНОМЕНИ" ПОЛКОВНИК ИЛИЯ КЛЕЧКОВ УБИТ СЪС ЗВУКОВО ОРЪЖИЕ
Новини
Терор над българите за вота, изборите ненужни
ДИРЕКТОРЪТ НА АСОЦИАЦИЯ "ФЕНОМЕНИ" ПОЛКОВНИК ИЛИЯ КЛЕЧКОВ УБИТ СЪС ЗВУКОВО ОРЪЖИЕ

интервю на Валентин ИЛИЕВ
с Любка Щерева


Зомбита гласували в Бургас за Европарламент


Няма корпоративен вот в България, но българите не отиват до урните по собствено желание. Принуждават ги с психотронно оръжие, разкри за “Витлиемска звезда” Люба Щерева. Според нея причината за високата избирателна активност в Силистра, Разград, Търговище и Бургас в сравнение с останалите части на страната може да се търси в негативното въздействие върху подсъзнанието на избирателите. Хората в тези региони, където живее компактно турскоезично население, са изложени на психотерор. Зомбират ги, пояснява контактьорката. “Правят се опити върху нас, от огромни разстояния ни манипулират. Събуждам се с болка, когато включат излъчвателите. Тогава ставам и започвам да пиша. Това продължава вече повече от десет години. Имам около 3-4 часа сън на нощ, но наситен с експерименти”, жалва се дамата, която има способността да чува разговори от хиляди километри чрез мийотна връзка.

zahary на June 23 2009 16:22:41 виж целият текст · 0 Коментари · 3367 Прочита · Отпечатай
Някой знае ли коя е Паула Лайт?
Новини
Някой знае ли коя е Паула Лайт?
Фантом реди политическата карта на България за следващите четири, а може би и повече години

автор: Маруся ПАНКОВСКА
20.05.2009

Има една личност (а може би греша - нищо чудно да е и колективен орган), чиито писания в интернет се попиват от повечето читатели, както гъба попива разлята течност. Само че все повече си задавам въпроса, дали разлятата течност е светена вода, която ще ни пречисти, шампанско - балсам за душата, или е водата от легена, който си бутнал случайно, докато миеш пода?...

А може да е и бавнодействаща, но смъртоносна отрова...

Паула Лайт - повечето сте чели нещо от нея. Пише твърде добре - емоционално и убедително, а легендата около нея гласи, че е изучила какви ли не магии, че контактува с извънземни същности, че едва ли не Висшият разум говори чрез нея. Дали? Дали светлината идва към нас чрез думите й, или тръгвайки след поредния духовен водач - в нейно лице, ще се озовем в още по-лепкава тъмница???...

Въпросната дама (ще я наричам условно така - б.а.) твърди, че има и две висши образования, освен множеството магии, които владее и окултните техники, които е изучила от престоя си при африкански племена. Написала е няколко книги за свещената магия, в които ни съветва как да се възползваме от скритите и неподозирани сили, които носи всеки от нас в себе си, за да подобрим живота си. Освен това е обявила война на всички шарлатани - екстрасенси, врачки и подобни оракули. Дотук - нищо лошо.

Защото докато Паула Лайт ни съветваше чрез великолепните си статии как да върнем доброто в себе си, да си повярваме, как да прочистим душите си от лошата енергия и да започнем да излъчваме положителна енергия, да се отървем завистта, омразата и злобата - всичко беше наред. Дори това, че никой не знае кой стои зад този псевдоним, беше спряло да ме притеснява.

Но напоследък въпросната дама активно се включи в политическия PR, а това ми се струва твърде смущаващо, дори притеснително. Защото...

Дали една такава високо духовна личност (каквато претендира, че е) би избрала политиката за поле за изява? Защото без да съм професионалист (та даже и начинаещ) в тази тънка материя (окултизъм, езотерика, магии, енергийни полета, карма - индивидуална и колективна и т.н.), мисля си, че за извънземните политиката е отдавна отминал етап.

А племената, от които е научила някакви древни магии и които, вероятно ако ги е питала за България, са могли да дойдат с част от духа (или дори материята си) тук, едва ли са й разказали подробно всичко за Доган, за Бойко, за Станишев, за който и да е в българския политически живот, та сега тя толкова компетентно и убедително да ни информира кой какъв е?!

Нещо повече - тази личност си позволява да съветва всички ни - около или над 6 милиона гласоподаватели, всички до един да зачеркваме всички бюлетини, като по този начин сме щели да направим нещо като „духовен преврат".

А в последния си материал (видях го в няколко сайта - б.а.) пророкува, че след изборите на власт ще дойдат ГЕРБ, които ще управляват точно 2 години и 4 месеца. След това вече щели да дойдат истинските спасители. Не казва кои са те, но защо ли с тази си дейност ме кара да я оприлича на Йоан Предтеча, без когото Исус Христос щеше да си остане един обикновен шаман в родния си град Назарет...

Въпросната дама, освен че има писателски талант, е и много добър психолог - знае, че

българският народ вярва повече в чудеса

отколкото на здравия си разум и логиката. Българският народ се надява нещо да стане - може би чудо (!!!) и да се оправи държавата му без неговото участие, а той после просто да се възползва от благинките. Българския народ е свикнал да го водят, много рядко пита „Накъде?", тръгва, а после с невероятен мазохизъм псува тези, които е последвал, защото за пореден път се е оказало, че посоката е сбъркана.

Коя е Паула Лайт?

Защо се крие, защо не желае никой да разбира самоличността й? Ако помислите й са чисти, защо не излезе пред всички? И да ги поведе? Все едно дали е мъж или жена, тази личност умее да увлича, да убеждава, а може би... перфектно да манипулира???

Фантом, на когото редакциите с радост отварят вратите си, а читателите попиват думите му без грам съмнение в достоверността им.

Фантомите не са ново явление в българската действителност. Спомнете си - партии-фантоми, фирми-фантоми, банки-фантоми, неправителствени организации-фантоми, фантоми, фантоми, фантоми...

Но този път ситуацията е по-опасна

- фантом се опитва да завладее мислите и чувствата ни и чрез нас да направлява историята, да издига и принизява партии, политически личности, идеологии... Опитва се, а може би вече успява, да реди политическата карта на България за следващите (поне!) 4 години.

Това никого ли не смущава?...

Маруся ПАНКОВСКА

zahary на June 07 2009 16:26:25 0 Коментари · 1005 Прочита · Отпечатай
Aвтобус се обърна и помете пешеходци - 16 жертви
Новини
Aвтобус се обърна и помете пешеходци - 16 жертви

Тежка катастрофа е станала в 9.20 часа днес. Автобус, пътуващ от хижа “Дружба” на връх „Бакаджик” към Ямбол, се е ударил в дърво вляво по посока на движението и се преобърнал. По последни данни от мястото на инцидента убитите при тежкия пътен инцидент са 16. Последният убит е намерен встрани от основната група загинали. Жертвите са жители на Ямбол и околните села. 11 от тях са възрастни жени, четирима мъже и 16-годишно момче, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Предлагам на вниманието Ви няколко мнения на читатели, събрани от нета:

Тепърва ще се изяснява чия е вината на тази трагедия, но има и друго- отеца, който е на църквата ”Св.Спас” в подножието на връх "Бакаджик" от много години се възмущава от организираните всяка година т.н. ”Събор на рокерите”, който и тази година беше в началото на май. Това не е събор, а оргии, наркотици и алкохол...
До сега два пъти съм се срещала с този човек и винаги за това говори ...
С много болка за осквернените свети места, които са на върха- „Бакаджик”. Така че, да не се учудваме за тези жертви ...
Бог да ги прости, защото те са невинни, но нима не сме виновни всички ние, които позволяваме това да се случва...

Истината за курбана по празниците
14 деца в кома от препиване на бала - заглавие на друга статия от сайта. Разбираме ли за какво става въпрос и какво ни предупреждава природата? Ето това е България.
Мир на душите на загиналите.

На голям празник не се греши, народе глупав и негативен, днес е Спасовден и винаги в БГ за големи празници даваме курбан, защото мислим само за греха и робуваме на греха!!!!!!!!!

zahary на May 28 2009 15:43:03 1 Коментари · 809 Прочита · Отпечатай
НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ!
Новини
НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ!
aвтор: Anahata

Благодарност към всички учители, които вършат работата си с любов! Защото Бог ни е създал с любов и със способността да творим красота!
Благодарност за това, че въпреки безпаричието, безправието и пълната безпомощност на институцията училище и на обществото да решат проблемите, въпреки неясното и спорно законодателство в системата на образованието, добрият учител дава най- доброто от себе си и с личния си пример увлича другите!
Благодарност за това, че добрите учители продължават да доказват, че са истински авангард - най - будната част от българския народ, и дават прекрасен урок по издръжливост, с ясното съзнание, че България трябва да има по - добро бъдеще!

Благодарност за това, че на този светъл ден напомняте, че Любовта и духовността ни обогатяват и че само те могат да ни спасят!

Да пожелаем на всички служители в храма на Знанието успех!

zahary на May 25 2009 10:08:16 0 Коментари · 1325 Прочита · Отпечатай
СТРАХЪТ
Новини
СТРАХЪТ
Автор: Захари Валоа

Eдно плашило броди из света, от държава в държава, като обикаля из парковете и площадите, среща се с различни хора, дори влиза в техните домове. То се шири свободно в медиите и телевизионните предавания; изпъчило снагата си по вестникарските бутки, то стряска и обезпокоява твърде неразумно умовете на нищо неподозиращите граждани. Това плашило се нарича с една дума- СТРАХ. Страхът се представя и днес, и вчера с разноликите си маски и ужасява със своята небивала откровеност и убедителност. Нека си припомним месец декември, когато бяха извършени редица демонстрации в Гърция, като цялата страна бе изпълнена с призиви към бойкот и неподчинение на законите. Бяха изпочупени и ограбени редица магазини и банкови офиси... На стената на древната постройка „Акропола” бяха развити транспаранти с надписи „Съпротива” и „Демонстрации в цяла Европа”. Щетите бяха оценени за над 200 милиона евро...Тези събития засегнаха чувствително ритъма на преподаването в сградите на университетите и училищата. В същото това време в България и в съседните ни страни се проведоха редица мероприятия, които имаха за цел да разбалансират нагласите в обществения живот и доколкото е възможно да блокират неговия нормален процес. По чисто провокативен начин в някои тв предавания бяха стартирани реклами и предавания с подсъзнателни насочвания.....
Виж цялата статия....

zahary на May 01 2009 11:12:23 виж целият текст · 0 Коментари · 888 Прочита · Отпечатай
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Новини
ЧЕСТИТ 3 МАРТ НА ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ!

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА ХИЛЯДИТЕ, ОТДАЛИ ЖИВОТА СИ ЗА СВОБОДАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ!


МОЛИТВА ЗА ЗАГИНАЛИТЕ БОЙЦИ, ОТДАЛИ ЖИВОТА СИ ЗА СВОБОДАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО

Спасителю, упокой душите на Твоите загинали за освобождението на страната ни воини с духовете на праведниците, запазвай го в блажения живот, който произхожда от Тебе, човеколюбивий! В Твоето покоище, Господи, дето са упокоени всички Твои светии, упокой и тяхните души, защото Ти си едничък човеколюбив. Слава, Ти си Бог, който слезе в ада и разкъса веригите на окованите, сам упокой душите на тези свои раби сега и всякога. Едничка чиста и непорочна Дева, която безсеменно си родила Бога, моли, за да се спасят душите на падналите воини за освобождението на страната ни. Спасителю наш, упокой ги с праведниците и както е писано, засели ги в Твоите жилища, като благ презри неговите умишлени и неумишлени, съзнателни и несъзнателни съгрешения, човеколюбивий Боже! Заедно със Светиите, Христе, упокой душата на тези Твои раби, дето няма болест, нито скръб, и нито въздишка, но е безкраен вечен живот. Само Ти, едничък си безсмъртен, който си създал човека, а ние, земните, от земя сме създадени и в същата земя ще отидем, според както си ни заповядал, като си ни създал и си рекъл: “3емя си и в земя ще отидеш.” Там всички човеци ще отидем, но нека вместо надгробно ридание, пеем песента:
“Алилуя!” (три пъти)

Упокой, Боже, падналите за освобождението на народа ни воини, засели ги в рая, където лицата на Светиите и праведниците сияят като светила. Упокой, Господи, загиналите за свободата Твои раби и прости всичките им съгрешения!

ВЕЧНА ПАМЕТ НА ВСИЧКИ ЗАГИНАЛИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВОИНИ!

zahary на March 03 2009 11:06:20 0 Коментари · 838 Прочита · Отпечатай
страница 3 от 5 < 1 2 3 4 5 >
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
Чат
Трябва да сте влезли за да ползвате Чата.

Kral_Artur
24/12/2011 20:09
Да са честити коледните и новогодишни празници на всички българи, както и на всички други - живеещите в България. Нека има между нас повече доброта, смирение и обич. Да обичаме ближния, като себе си,

Kral_Artur
29/11/2010 23:02
Приятели, описвам само някои от по-силните случаи, които съм имал. Невероятна е Божията милост и сила, както е невероятен и самият живот, но само с любов към ближния.

anahata
09/04/2010 18:29
Добре дошъл сред нас, приятелю!

Masquerade
08/04/2010 06:49
Здравейте

Kral_Artur
24/01/2010 20:11
Приятели и почитатели наши, бъдете здрави, щастливи и безпристрастно информирани чрез нашия сайт при всяка добра за вас възможност.

Scorpion
04/11/2009 20:12
Нека магията е с вас.

zahary
04/08/2009 18:06
Уважаеми приятели, приканваме Ви да посетите фото-галерията на сайта ни /меню "Управление"/. Приятно разглеждане!

zahary
09/07/2009 15:16
Архивни файлове можете да сваляте като ползвате Internet Explorer и щракнете върху съответното място за сваляне с дясно копче на мишката и изберете "Save Target as..".

zahary
07/07/2009 14:45
Извиняваме се на нашите приятели за възникналия проблем в модул "Файлове". Надяваме се че в най-скоро време тегленето на книги ще бъде подновено.

zahary
22/05/2009 16:20
Честит празник на нашите приятели и преподаватели в системата на образованието: Аnahata , Kral Artur, Георги Ангелов, Vanya, Фотка, Artyom! Бъдете все така целеустремени в Пътя на Духа!

Архив на чата
Copyright © 2007