Витлиемска звезда
Последни статии
ПРИКАЗКА ЗА СКРИЖАЛИТЕ
Мигрантските вълни р...
ПРЕДСТОИ ОЩЕ ПО-ГОЛЯ...
ОКУЛТНИ ИЗКУСТВА
Как протича самият с...
Управление
Начало
Статии
Файлове
ЧЗВ
Дискусионни форуми
Уеб връзки
Категории за новините
Връзка с нас
Фото галерия
Търсене
Крал Артур
Захари Валоа
Атас
Потебители на линия
Гости на линия: 1
Няма членове на линия

Регистрирани потребители: 26
Най новият потребител: Melina Fiori
ТРАКИИЙСКИ ПОСЛАНИЯ
Новини
ТРАКИИЙСКИ ПОСЛАНИЯ
(извадки)

подредил: Веселин Банчев


“Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, отговорността, която Бог повери вам още от началото на създанието на света, именно на вас и вашия род, защото това, що произлиза от Едем, е свято и изначално, и ще се върне пак там, откъдето е излязло, сиреч, в Божия Град, даже Града Христов, слизащ от небесата, в който и се откриваме в Славата Божия като Божии чада! Защото името Траки, братя мои, е едно от най-древните и почетни имена, и от него произхожда и вашият български род изначало. Мнозина се трудиха да проследят корените на този древен род, но не почетоха Словото Божие в труда си и затова и не родиха от Бога плод.” (Второ Послание Мелхеседеково до братята в Тракия, сиреч тези, които се наричат Тракийци, а днес българи, 1: 4-9) ;
“Защото плодът на Тракийския Род оплоди и Египет, и Асирия, и Израил, според както е писано, и от Тракия заради Христа те приеха благодат върху благодат от Едема още из началото. Понеже и писмените знаци, с които пишеха, не бяха техни, нито думите, с които говореха, бяха открити от тях; и нито дори древните им книжници разбираха докрай Словата Свети, които ревностно пазеха с живота си. Защото в тях премина от древната Тракийска Земя и от Едем, Езикът и Писмото Съвършени, които Сам Господ Бог подари на Тир и потомците му. А това наследие, както вече ви писах, премина от неправедния Тир в праведните измежду неговото по плът потомство, които наистина бяха от Първия Тир (Канара) по плът, но по Дух бяха родени от Вечната Канара и Скъпоценния Камък, Който стана Глава на ъгъла, сиреч от Този, Който е изначало и отпреди Едема, чието вечно име е Иисус Христос. Амин.” (Второ Послание Мелхеседеково до братята в Тракия, сиреч тези, които се наричат Тракийци, а днес българи,4: 38-43);
“Но също и различно от всяка друга църква, стояща в света днес, Тракийската Църква има Старозаветни Писания, които вестяват Христа Иисуса, нашия Господ Бог и Цар, от преди идването Му в този свят и тази плът, сиреч, те изявяват Спасителя Слово, чието име е Иисус още от Едем, там където Го видяха и познаваха първите от Адама. Защото според знанието на първите от Адама и Праведният Енох записа първите Свети Писания на Древната Реч, сиреч речта, която говори Сам Господ Бог. Тази Книга Енохова, братя мои, се и пренесе от Праотеца Ной през водите на световния потоп и се опази от седмия син на Яфета, сиреч Тир, който беше царят и родоначалникът на Рода Тиракийски, за когото вече ви писах от по-напред. Книгата Енохова, братя мои, се нарича още Книга за Възкресението, сиреч, книга за Този, Който Сам Е Възкресението и Животът, т. е. Този, чието име е Христос Иисус Син Божий. Тази Книга, записана с образните знаци, които са от Древната Реч, се написа първа измежду всичките свети писания и се опази от верните Божии свидетели, даже и до днес. Защото още от времето на онзи потомък от династията на първия Тир, (който се именуваше като баща си), именно от царя Тцер, (защото така се четеше името му на Тракийската реч), се установи и нова Династия в Египет, когато Тиракийските кораби пуснаха котва при устието на Нил, гдето се и основа Първата Столица на Египет в Буто. Така Древна Тракия даде начало на Първата Династия в Египет и оплоди Египет с богатствата на Древната Реч и Писмо. Защото писмото Тракийско бе от Древната реч, с онези образни знаци, които са от Едем, които възприеха и стилизираха от по-после всички Египтяни, а които гърците нарекоха, както и знаете, "Свети Знаци" т. е. "Хиеро Глифи", известни като "йероглифи" днес. Относно тази Книга Енохова пиша вам, братя мои, за да знаете, че тя също слезе в ръкопис с Тиракийските кораби в Буто, в Египет, и се опази в древните храмове, и по стените на пирамидите, даже и до днес. И ако и да е и до днес запечатана за непосветените в света, и да я наричат Книга на Мъртвите, тези, които разбират и пазят Древната Реч, знаят, че тя е Книга на Живите и за Живите, защото Тракийската Книга на Енох е Книга за Този, Който Сам е Възкресението и Животът, Този, чието Име е над всяко друго име, сиреч Иисус, Който е Христос.” “А те Го познаха, когато дойде, защото вече Го познаваха от по-преди, понеже писа за Него праведният Енох, и Този, за Когото писа, беше на почит в Тракия и Египет, преди да стане на почит в Израил и до краищата на света. Затова, братя мои, да не ви заблуди никой – не се написаха Новозаветните Писания изпърво в Израил, нито на Еврейска, нито на Арамейска реч, но се написаха най-първо при Делтата на Нил, където Тракия оплоди Египет и се написаха не на друга, а на Бохарска реч. А коя е тази реч, братя мои, която в Египет се наричаше Бохарска, а Гърците я наричаха Бугарска, ако не речта, на която се говореше в Бугарските земи, сиреч, речта на която се говореше в Тракия още изначало? Тази реч беше възприета като диалект в Египет и на нея се записаха най-първо Сборните Новозаветни Книги и Евангелия, и се пазят на тази реч, написана с първата прото-Кирилица, даже и до днес. Защото именно Светите Евангелия, написани на тази първа прото-Кирилица, се пазят ревностно от Тракийските и от Коптските Египетски Християни и до днес. И тъй, изпълни се Писанието, което казва, че Египет ще служи на потомството на Тира, защото Египет опази това, което потопът и войните погубиха на други места по света, та дори и в Тракия. Понеже трябваше да се извърши докрай Съдбата Божия над първия неправеден Тир, според всичко, що беше писано, за да се излее и Благословението Божие докрай върху праведните измежду потомството на древния Тракийски род, и писаното не може да се наруши. И тъй братя, Словата Божии, на Езика Божий, се пазят и до днес в най-съхранена пълнота от тази Древна Вяра и тази Древна Църква, която е родила в Христа и вас, сиреч Древната Църква Тракийска. Днес само тя, единствена в света, предстои пред Усъвършителя си, пазеща както Старозаветните, така и Новозаветните писания Христови, защото само тя измежду всички църкви пази Древната Книга на Енох, написана на древните знаци, както и Бохарския Нов Завет на Нашия Господ, написан на първата прото-Кирилица, от която е и почти целият гръцки превод на Новия Завет на Библията, дал всички по-късни преводи на всички езици от апостолско време и до днес. Има само една друга световна църква, която чете Новозаветните Евангелия на прото-Кирилица и Бохарски диалект, и това е Египетската Православна Църква на коптските братя от Александрия. Но дори и тази древна Коптска църква, нито коя да е друга църква, не пази и разбира Словата на Древната Книга на Енох, освен едната пазителка на Древната Реч, сиреч, Древната Църква на Тракия. Тази е вашата Църква и вашата Вяра, идваща от Вечността, древна като Древния по дни и изначална като Изначалното Слово, родено в лоното на Отца. Тази вяра преследваха силите и властите на тъмнината на този свят, и тази вяра отлъчваха и анатемосваха блудствуващите църкви през вековете, лежащи върху имперския звяр.” (Скритите І и ІІ Глави на ІІ Послание Мелхеседеково до избраните братя в Тракия, 1: 3-15; 1: 20-33);
“Но помнете, че вие сте съдове скъпоценни Богу, Слова Живи, излезли от Устата на Вечното Слово Иисус, който е Христос, и че вашето себе-излияние в поклонение Богу, променя световете пред Лицето Му! Амин. И знайте също, че всяко Живо Слово на Древната Реч, на която говори Господ, е също Живо Същество и Дух, както сте и вие, и ражда своето потомство във видимия свят, на своето време. Затова и древните в Едема, не ги пишеха като словеса на камък, но ги извайваха като Скъпоценни Съдове Богу и изливаха от тях скъпоценното миро пред Присъствието Божие в Светата най-древна Литургия. Така изливаха изцяло всичко свое Богу, а се изпълваха с Кръвта, Тялото и Духа на Сина Му, които наливаха в своите съсъди след себе-излиянието, за да станат подобно и те Синове и Дъщери Божии навеки! И това бяха древните букви, и това бяха древните Думи, сиреч Съдове за Почтена Употреба, изпълнени с Божественото Естество, което се себе-отдава и така сътворява световете в прегръдките на Любовта, както се зачева и ражда Животът. Амин. А чак по-късно и по-отпосле се написаха същите слова на камък и на скрижали, та ги нарекоха човеците своето писмо. Така съдовете на Тракия се превърнаха в образите по стените па пирамидите, и също и в по-опростените знаци за ежедневна употреба, които възприеха от Прото-Кирилицата и всички гърци, така щото Светата Употреба и Ежедневната Употреба на тайните словеса изпълни от по-после както храмовете на Египет, така и храмовете на Гърция, които и повярваха сами на себе си, че самите те ги дават на света, както твърдят и до днес! И тъй, Тракия живее днес навред, защото, чрез тези последните, се вля в народите и се вливаше за време и времена, докле стана едно със всички тях. Това е, прочее, себеизлиянието Богу на древния Тракийски Род, чието начало е из Едем, но чийто венец е Божият Град, слизащ от небето за цялата Нация Христова, събрана от четирите посоки на света и от всички народи още от древността и дори до Деня Господен. Амин. Ето, рекох ви, пазете думите на всичките Тракийски Послания до Деня Господен, защото те са за вас, за децата ви, за децата на децата ви, и за всичките потомци, родени в Христа, докле Господ дойде в Пълната си Слава, според както е писано. И не прибавяйте, нито отнемайте, нито притурвайте, нито обезсилвайте нещо откъм истините, дадени вам от Господа в Тракийските Книги, нито пък в коя да е от Господните Книги на Светата Библия, достигнали до вас, защото тези Думи са вашата храна за Вечен Живот и вашата Сила за Божие Царство, както на небето, така и на земята. Божият Дух сам да ви води и ви разяснява всяка истина! И когато се изпълнят времената, и звездите слязат върху земята, според всичко както е писано...” (Недовършено Послание Мелхеседеково до Верните Братя от всички Христови Църкви и Общности, 32-42);
“Учителят ми - Тълковникът Орфей, когато разговаряше с мен насаме, многократно казваше, че за мнозината, които четат писаното от мен, то трябва да изглежда привидно простичко и ясно, но ето че истината е точно в обратното, защото дълбокият смисъл на думите е запечатан за мнозината, така че значението им да се съхрани само за избраните. Почакай да видиш, говореше той, когато гърците един ден поревнуват да преведат нашия език на своя и ще се стъписаш от резултата от техния превод – пълното изопачаване на истината в техните писания! Но когато човек чете моите послания изразени в своя оригинал на нашия бащин Тракийски език, те запазват своето истинско значение и яснота! Защото самото естество на Речта, Звуците и Буквите на Думите на Тракия и Египет съдържат в себе си тайната сила на нещата и явленията, за които говорят. Затова, Царю Велики, доколкото имаш желанието и властта (защото си Всевластен Господар), пази тези послания в оригинал и нека не се превеждат, да не би Великите Тайни скрити в тях да попаднат у гърците и техният високопарен, надут и бездуховен гръцки идиом да преиначи и напълно изличи това, което има сила да основава и сътворява в нашата древна реч. Защото гърците са празнословци, ο Царю, и речта им има сила само да дефинира и описва явленията, и затова и такава е цялата гръцка философия - суетна глупософия, словоохотливост и многоречие. Ние за разлика от тях, използуваме не силата на красноречието, но на древните Сътворяващи Звуци за промяна на света. След казаното до тук, нека да започна тази беседа като първо призова Бога, Господаря, Твореца, Отеца и Вседържителя на цялата вселена, Този, който е Един и е Все во все. Защото многообразието на всичко е едно и това едно е в Единия, не защото едното е повторение на Единия, но защото едното е в единство с Единия!” (Посланието на Тракиецът Асклепий до Египетския Цар Амон, 3-8);
“Аз съм Българин, и ваш брат Трак съм, и ваш съм в Господа монах, и вам съм свидетел за великите Господни Истини, които сам Господ Иисус Христос говори за просветление на умовете наши. Така рече Господ: Ето, всички казват "Народ Божий сме", но ето, че не са! Защото всеки народ си има държава и управници свои, а мнозината днес си нямат нито едното, нито другото и си остават само племена! Но аз си имам Народ и аз си имам Държава, казва Господ, и аз си имам Управници между людете. Защото мой Народ е наистина Израил, но не Израел, и мой Град е наистина Йерус Салим, но не Ерусалим, и моето управление е наистина с Юдовите Началства, но не в Юдея, нито с Юдейското Потомство! Защото Христовата Синагога няма нищо в Юдейската Синагога, нито Христовият Израил има нещо общо с Юдейския Израел. Аз, даже Аз оставих Блудницата Израел ВОВЕКИ, и Аз, даже Аз избрах Духовния Корен Давидов ВОВЕКИ. Затова всеки, който има Ум Христов, нека види, че само Църквата Христова от века и до века е Невястата Моя Израил, и само нейният Град и Народ е благословен от века и до века с Царството Мое. Амин.”; “И оттогава станаха врагове Рим и Константинопол, и епископите им враждуваха векове за господство над църквите в Тракия и Илирикум. Но нима Тракийските Братя подвиха коляно пред Василевса? Нима приеха императорска подлога да ги учи в Небесните Тайни? Да не бъде! Бунтът в Тракия и Константинопол (514 г.) свидетелствува за това! Но тук е проявена голямата Тайна на Неправдата, братя, воюваща с Народа Божий в тъмни места. Защото ако и Рим и Константинопол да бяха врагове, пак Западният Папа и Източният Патриарх направиха приятелски съюз за един ден, на Събора Всеобщ именно в Херклея, в Тракия (514 г.), за да сложат край на споровете си и край на Епископата на първата Църква в Европа - Църквата на Тракия, ръкоположен по апостолска линия лично от Св. Апостол Павел във Филипи, и явен на целия свят в Светото Писание! Къде е Риме жилото ти, къде е Византионе победата ти? Жилото на Рим бе в блудството им с царете земни през всички векове, а победата на Византион бе в преправянето им на всички древни книги!” (Послание на Йеромонах Давид до Тракийските Християни, 1: 3-7; 2:14-18);
“Или не знаете, че Тайната, определена от Бога преди вековете, за да се яви в последното време на вас, сиреч Иисусовата Слава, е толкова по-древна от елините и от потомците на Авраам по плът, колкото е Вечното от временното, понеже е зачената от самото Начало. Защото тази Канара, от която те бяха отсечени, понеже не устояха, но отстъпиха в неправда, е наша Вечна Канара и Прибежище. Защото, братя, това което византийците и техните архонти присвоиха за себе си, не е нито византийско, нито юдейско, но е Божие. Така също не е Израел този, който по плът се нарича Израел, но не познава Бога, а онзи който е по Дух Народ Божий и има за Цар Всемогъщия. Нито е евреин този, който е вънкашно такъв, но не е ново създание, а само онзи, който е приел Животворящия Дух на Христа, и е станал сам дух животворящ. Да, приятели, Божият план още от самото начало бе да сътвори Народ от Родени Свише, сиреч подобни на Сина Му, които като любящи и верни чада да показват Превъзходството на Неговата Божественост. Да, братя, истинният Израел както преди, така и сега, са всичките Посветени на Христа, които виждат и слушат своя Господ и Пастир, и Го следват навсякъде, а не донякъде. Който се срамува от Името Иисусово и от поклонението Му, както ни е разкрито от най-древни времена, пазено и до днес между нас, той не е достоен за Царството Божие. Такъв да не очаква да бъде с него Ходатайството на Пресветия и светиите Му!”; “Нима Откровението, което сам Господ даде на любимия Си ученик, за да го изпрати до седемте Тракийски Църкви в Мала Азия, бе прието или проумяно дори до днес от наемниците на Блудната Църква по света? А и как можеше да бъде проумяно от онези, за които не беше нито написано, нито пък до тях кога да е послано? Но в това, братя, е и Голямата Тайна на Благовестието, че наистина то се приема само от тези, за които е предназначено и послано, сиреч, тези, които сам Господ Бог предузна от преди всички векове, а които предузна, тях и предопредели, според както е и писано до вас от по-напред! Защото и Откровението написано до вас - Тракийските Братя, чрез светия ваш брат и Апостол Йоан бе изначало адресирано и предопределено за вас и за всички бъдещи близки и далечни потомци ваши, колкото Бог ще ви роди. бе изначало адресирано и предопределено за вас и за всички бъдещи близки и далечни потомци ваши, колкото Бог ще ви роди. Защото е естествено този, до когото е адресирано това любовно писмо от Всемогъщия, единствен да разбира и Езика Му и Съдържанието Му, понеже е Интимно Писмо! Нека ви бъде за знамение, братя, това, че светите земи в Палестина сега са в робство и не принадлежат на народа на Вярата. С това Господ ни явява преходността на временните постановленията, които имат предназначението си само до времето на Преобразуванието. Защото както тялото, така и земята, са свети само поради Обитаващия в тях. Без Него те са пръст от пръстта, сиреч, места на запустение. С какво е повече, прочее, юдейската плът от която и да е друга, щом тя не се освещава от Присъствието на Този, Който напусна синагогите им след Отстъплението и Предателството на мнозината в потомството им по плът? Изсъхна Безплодната Смоковница и бе отсечена от Корена, защото рече Писанието: "Плътта нищо не ползва, но Духът е който дава Живот, а Моите Думи -Дух и Живот са, казва Господ". Божиите Думи, които наследихте, са тези, които могат да оживотворят дори и камъните и да ги превърнат в народ. Затова вие, които пазите Думите Му, сте и Живи Камъни, вграждащи се в Неговото Царство. Господ Бог рече и не се разкая, но отне Царството от Безплодната и чадата й, за да го скрие в Утробата на Тази, която ако и да няма деца по плът, пак принася преизобилни дарове и ражда синове и дъщери от Царския Род. И понеже нейният Жених е Царят на царете, Който е Родоначалникът на всички, затова и от нейната съкровищница е произходът на Народа, за който още от началото е приготвено наследство и царуване от Бога. Не се заблуждавайте, този нов народ е същият, даже Древният Народ, който е от началото, сиреч, Народът на Светлината и Истината. Негова родина не е Палестина, а онази земя, на която за пръв път стъпи Божеството, където и до днес са стъпките на Идващия, както и предрече Пророкът. Където обитава Бог, там се заселва и Народът Му! Какво е ръкотворното без Неръкотворното, или каква е стойността на образа без Първообраза?” (Второ Съборно Послание на Божия Слуга Михаил, 1: 11-20; 1:24-43);
“Но както знаете, братя, ето че от самото начало и до сега, потомците по плът преследваха чадата на обещанието. "Нека убием Сина и лозето ще бъде наше" - казваха те за Христа, за което бяха осъдени от Стопанина и Земеделеца, Който е сам Господ Бог. Така и до днес тези, които по плът, без Духа търсят да узурпират Наследството Божие, продължават да гонят Синовете на Светлината, но напразно, защото Божието Слово не може да бъде вързано, нито да се отделят от Него верните, които пребъдват в Думите Му. Гърците и гърчеещите се всякога преследваха Тракийската Вяра, както потомството на робинята всякога преследва потомството на свободната, за да заеме мястото му и скрие кому принадлежи Наследството. Няма по-голяма мерзост от това - Блудницата да замени Светата Невяста и Робът да замени Законния Престолонаследник в царските палати! Гърците изкривиха и превърнаха в басни и митове, това Вечно Слово, което не разбираха, принизиха Вечното до тленното, замениха Безценното с нищожното, отклониха народа от Вечната Вяра, като сключиха нечестив завет с първенците му. Но Премъдрият допусна временно тъмнината да затъмни Светлината на съвършеното Знание, защото така Му се видя угодно, с цел да запази за достойните измежду бъдещите поколения и да възстанови Знанието на Синовете на Светлината за техния Вечен Източник.” (Второ Съборно Послание на Божия Слуга Михаил, 2: 16-25).....
След всичко казано до тук, искам дебело да подчертая, че това достойнство принадлежи не нам, а на нашите деди и трябва да ни послужи не за възгордяване, а като показател за служене на хората, следвайки начертаният ни път от ОТЦА.
С приятелски поздрав:
Веселин Банчев

zahary на January 01 2012 09:05:12 0 Коментари · 1252 Прочита · Отпечатай
Коментари
Няма добавени коментари.
Добави коментар
Трябва да сте влезли в профила си за да публикувате коментари .
Оценки
Оценяването е възможно само за регистрирани членове.

Моля влезте в профила си, или се регистрирайте за да гласувате.

Няма публикувание оценки.
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
Чат
Трябва да сте влезли за да ползвате Чата.

Kral_Artur
24/12/2011 20:09
Да са честити коледните и новогодишни празници на всички българи, както и на всички други - живеещите в България. Нека има между нас повече доброта, смирение и обич. Да обичаме ближния, като себе си,

Kral_Artur
29/11/2010 23:02
Приятели, описвам само някои от по-силните случаи, които съм имал. Невероятна е Божията милост и сила, както е невероятен и самият живот, но само с любов към ближния.

anahata
09/04/2010 18:29
Добре дошъл сред нас, приятелю!

Masquerade
08/04/2010 06:49
Здравейте

Kral_Artur
24/01/2010 20:11
Приятели и почитатели наши, бъдете здрави, щастливи и безпристрастно информирани чрез нашия сайт при всяка добра за вас възможност.

Scorpion
04/11/2009 20:12
Нека магията е с вас.

zahary
04/08/2009 18:06
Уважаеми приятели, приканваме Ви да посетите фото-галерията на сайта ни /меню "Управление"/. Приятно разглеждане!

zahary
09/07/2009 15:16
Архивни файлове можете да сваляте като ползвате Internet Explorer и щракнете върху съответното място за сваляне с дясно копче на мишката и изберете "Save Target as..".

zahary
07/07/2009 14:45
Извиняваме се на нашите приятели за възникналия проблем в модул "Файлове". Надяваме се че в най-скоро време тегленето на книги ще бъде подновено.

zahary
22/05/2009 16:20
Честит празник на нашите приятели и преподаватели в системата на образованието: Аnahata , Kral Artur, Георги Ангелов, Vanya, Фотка, Artyom! Бъдете все така целеустремени в Пътя на Духа!

Архив на чата
Copyright © 2007