Витлиемска звезда
Последни статии
ПРИКАЗКА ЗА СКРИЖАЛИТЕ
Мигрантските вълни р...
ПРЕДСТОИ ОЩЕ ПО-ГОЛЯ...
ОКУЛТНИ ИЗКУСТВА
Как протича самият с...
Управление
Начало
Статии
Файлове
ЧЗВ
Дискусионни форуми
Уеб връзки
Категории за новините
Връзка с нас
Фото галерия
Търсене
Крал Артур
Захари Валоа
Атас
Потебители на линия
Гости на линия: 2
Няма членове на линия

Регистрирани потребители: 26
Най новият потребител: Melina Fiori
ДОБРО И ЗЛО
Новини
САМО ПРЕЗ СВЕТА НА ЛЮБОВТА СТИГАМЕ ДО СЪПРИКОСНОВЕНИЕТО С БОЖЕСТВЕНИТЕ ТАЙНИ

интервю със Захари Валоа

съвместна публикация с:
http://www.chudesa.net


Доброто и злото след всяка калпа променят посоката на индукцията си

Причината за болестите е прекъсната връзка между любовта на човека и любовта на Бога.


Д-р ЗАХАРИ ВАЛОА е магистър по медицина. Работил е във всички сектори на системата на здравеопазването.


Д-р ВАЛОА е и потомствен окултист. За пръв път се запознава с теории на окултизма (occultum, lat., скрито, тайно) на 14-годишна възраст. С практически окултни постановки започва да се занимава на 21 години, когато по мистичен начин влиза в контакт със своя бъдещ учител Александър Кръстников. Владее следните техники: окултен екзорцизъм и контрол над астрални духове, кoнтрол над Black embezzling с пренос на енергиен ресурс; духовно езотерично лечение. Извършва следните заклинателни ритуали: Василиеви, Златоустови, Киприянови, Кабалистични и др. Прилага резонансно плазмена медиаторика и лечение с бяла и цветна прана /мастерско ниво/, както и психо-терапия с прана по метода на филипинския Грандмайстор Чоа Кок Сюи. Запознат е с методики за стабилизиране на енергийното равновесие на организма. От 2 години ползува и енергийни техники от системата „Изис Сейким“ посредством шактипад. Любител е на физикалната и мантална радиестезия, радиестезичната медицина; радиестезичната фитотерапия. Обучен е в руски техники за восъколеене и елиминиране на енергийно – информационни негативни пакети и структури (магии и др.,). Многократно е извършвал енергийно изчистване и стабилизиране на движими и недвижими имущества (къщи, апартаменти, автомобили). Коригирал е социални параметри- подобряване на бизнес среда, семеен микроклимат; Не му е чуждо и ритуалното освещаване и преосвещаване на предмети, блокирането на статичен енергиен ресурс от енергийни черупки на починали хора върху живи (родови проклятия и др.). Д-р Захари Валоа е един от основателите на „Духовната Асоциация за Окултни Изкуства” /ДАОИСТ/. Член е на борда на директорите на Институт „Спирит”. Ст.н.с. Ръководител на катедра „Екзорцизъм и пренос на енергиен ресурс” към Институт „Спирит”. Член на БУМ. През 2008 г. е бил медицински консултант на пловдивския център по психотроника „Хармония”. В центъра работят хора с доказани от много години феноменални способности в областта на ултрасензорната медиаторика и хармонизирането на енергоинформационната матрица на човека. Автор е на поетичната книга „Езотеричен пръстен”. Публикува множество свои критични статии в областта на окултизма в www.occultism.biz. Създател и супер администратор на www.vitliemskazvezda.org.

- Докторе, защо в молитвата „Отче, наш“ се забелязват, на пръв поглед, взаимно изключващи се неща. А именно: „…и не ни въвеждай в изкушение“, „и ни опази от лукавия, за да не ни изкушава“. Или просто това отново е така познатата ни корелация „ добро-зло”?

- Тази молитва е изградена от 10 елемента, всеки, от който отговаря на изискванията на 10-те кабалистични сефирота, по друг начин казано, това е кабалистична молитва. Някои окултни автори са се досетили за това и го описват в книгите си. А доброто и злото са два енергийни потока, които след всяка калпа променят посоката на индукцията си. Метафората на това явление е добре отразена в притчата за „Блудния Син”. Петър Дънов, разглеждайки във философски план характеристиките на принципите на злото и доброто, ги онагледява като насочено движение на енергиен ресурс от точка А към точка Б, който след определено време обръща посоката си от Б към А. На същия принцип са обособени и законите във физиката (дял механика) за превръщането на кинетичната енергия в потенциална и обратно. Законите в битието са аналогични във всички негови плоскости, различни са само законите за привличането и отблъскването, но това е друга тема.

- Има ли връзка между морала на човека и неговите болести?

- И то пряка. Християнският светител Теофан Затворник предлага в тази връзка в книгите си едни незаменими съвети, за това как вярващите да се борят с външните и вътрешни сенки на фалш

ивия морал на днешната цивилизация. Посочва и връзката между тъмнината в душата на грешника, кръвта му и програмираното в бъдеще заболяване на тялото и душата. Това е вече неоспорим факт и от гледище на енергийната медицина. Човек от физична гледна точка представлява слаботоков магнит и ако го разгледаме като такъв, можем да кажем, че всяка патология в мисленето и поведението му се отразява като ендокринен или невро-вегетативен дисбаланс в неговото физическо тяло. Причината за набелязаното отклонение, както казахме, е електромагнитният ресурс, иницииран в резултат на негативните мисловни настройки на пациента. Това е така, тъй като вътрешното изръсване на медиатори (биологично активни вещества) в кръвта са зависими от неговото психично моментно състояние. Например, свръхпроизводството на адреналин и сродни хормони е характерно при стресови стуации. При някои хора това явление се превръща във всекидневие… А медицинската практика ясно говори, че голяма част от заболяванията се дължат именно на тези стресови фактори. Следователно, причината за болестите е прекъсната връзка между любовта на човека и любовта на Бога. И вината за този дефект е именно в човешкото поведение.

- Значи ли това, че формулата на доброто здраве се съдържа в Любовта?

- Любовта е в основата на всяко едно добро. Затова се казва: „Любете ближния като себе си!” За да не се усеща болка в дните на изпитание, в дните на Сатурновата епоха. Пък и физическото тяло следва духовното, между тях има очевидна симетрия. Затова последната глава от евангелието на Марко споменава, че ако някой истински вярващ в любовта човек изпие смъртоносна отрова, тя няма да му навреди.

- Църквата помага ли ни да овладеем това познание?

- Истинското Богопознание се извършва не чрез требите на Църковния клир, а чрез вътрешното отваряне на сърцето на човека към същинското съприкосновение с Божествените тайни. Това го може и гарантира единствено езотеричното посвещание в светлината на Окултната наука. Говорим не за нов подход за тълкуване на божествената природа, а за навлизане в света на любовта, която си дължим взаимно всички хора по света. „Милост искам, и Богопознание повече, отколкото всесъжение”, се казва в библейската Книга на Пророк Осия.

- Затова пък, когато не можем да стигнем до тези словесни поуки, те се разкриват по друг начин. Енергийна интервенция ли беше земетресението в Япония?

- Всичко в този свят е движение на енергиен ресурс. А с японския се целеше да се свърже ядреният (физичен) Плутоний с подземния (разбирай езотеричен) Плутоний и така да се отворят 4-те врати, които се охраняват до деня на Апокалипсиса. Както и да се локализира огромна енергия за прекръстосване на няколко паралелни свята и това да изкара Антихриста от Небитието в битиева плоскост. Само с подобен енергиен ресур може да бъде конюгирано изкуствено паралелно пространство с нашето битие. Това е един процес на навлизане на една вибрация в друга сродна, но в паралелно пространство.

- Често казваш, че мястото на катастрофата не е от значение и че магическите ритуали могат да въздействат дистанционно…

- Да, но за да бъде произведен ефект, трябва да са налице 2 субстанции – веществен продукт за манипулация и невеществен продукт от паралелното пространство (енергиен ресурс). Магът, посредством волята, знанието и енергията, която притежава, слива енергийно двата субекта. Ето така се ражда магическия феномен.

- И все пак от кого зависи дали едно нещо ще стане или не?

- Всичко зависи от една Комисия, наричат я Трибунал, Конвент….Инквизиция…

Дали трябва да има катастрофа или не на съответната плоскост, зависи от нейното решение. И в тази Комисия всички са колеги – и светлите, и тъмните. А над тях е само Божетсвеното Око, което осигурява еволюцията и на лошите, и на добрите .И ако кармата е тежка, тогава Светлите трябва на всяка цена да разпишат лиценза на Тъмните.

- Но защо на такава ценя, сякаш работеща повече за тъмните?

- Само така ни изглежда. Но това е единственият начин съгрешилите и имащи тежка карма да получат своите уроци и да се поправят. Смисълът е точно в това изправяне, а не в унищожението. Бог не може да остави хората да си живеят необезпокоявани с неразпънатите им страсти, убийства, изнасилвания и много други пороци.

- Ставащото сега прочистване, навярно, ще ги отсее…

- В даден момент от живота на човечеството става следното нещо. Образно казано, то прилича на пресяване на брашно през сито. В края на пресяването остават едрите зърна, което означва, че към края на калпата на цивилизацията остават много твърдоглави хора, за които спасението на душата ще е знак за оглупяване. И точно тези хора ще трябва да бъдат притиснати с решенията на Комисията, за която хората не знаят, защото нито Тъмните, нито Светлите, признават във външен план пред нормалните хора за нея.

- Аз си представях едрите зърна като по-стойностни и затова оцеляващи, а излиза, че отзованите ще се спасят…

- Това, което е ситно, отива в Рая. А другото, едрото, се връща за прераждане и облагородяване.

- Всъщност, излиза, че ще бъде късмет да умреш малко преди 2012г.

- 2012 г. не е предел на нищо. Преходът е налице още преди хиляди години, много индийци, маи, толтеки са се възнесли, когато са успели да повишат вибрацията на телата си. Истинското Възкресение на душата е тогава, когато тя се слее със своя Ангел. Това се нарича алхимична сватба.

- Това означава ли, че за оставащите в „ситото” започва Страшния съд?

- Тези, които останат в ситото, ще почувстват болката на натиска на Комисията.

Но този Трибунал следи как се занулират вибрационните плоскости.

А Страшният Съд е съвсем друго нещо. Ще го обясня пак образно. Да си представим, че вземаме 5 лъжици или вилици и ги подреждаме пред себе си вертикално. Всяка една от вилиците се намира на по-ниска или по-висока астрала от другите 4. Тази, която хващаме сега, иска да покачи вибрационното си състояние и да отиде по-високо от другите, с други думи да изкачи най-високото стъпало.Това е раят. Но, за да го направи, е нужна голяма енергия, която тя няма.За целта тя се съгласява да пропадне в по-долно ниво на вибрация, за да изпита повече болка, така тя знае, че ще се изчисти по-бързо и ще влезе в рая. Болката я изчиства и тя действително в следващото прераждане вече е на по-високо ниво от предишното. Но някои от вилиците решават да си живеят на тяхната си астрала, без да се покачват енергийно. Така те губят енергия, но намират начин да запазят своята идентичност, като навлезат в едно паралелно ниво, което ги пази – това е паралелът на Тъмната ложа. Тя ги пази и храни с енергия.

- Значи всичко води, накъдето трябва?

- Всичко това подготвя общата писта. Като някои от „вилиците” са се изкачили до висшата си вибрация, а други са обърнали гръб и са застанали на страната на Тъмната Сянка, се получава такова състояние на системата, в което в един момент 1/2 от влиците се намират само в състояние на висша вибрация, а други – само в нисша. Докато всички други вибрационни плоскости остават празни.Това е краят на Калпата. Или началото на Страшния Съд.

- Това си е едно истинско равновесие, на което, май, трябва да се гледа като на нещо естествено и ненаказателно явление?

- Да, напълно естествено. Никой не натиска тъмните да стават светли и обратно. Затова пък така тъмните ще станат по-тъмни, ще се озлобят, а светлите ще станат по-светли. По този начин се стига до умножаване на духовния клас на Тъмните и Светлите. Известно е, че съществуват и Тъмни свещеници…..Всеки си върви по своя път, според духовния клас на окултно обучение, в който е. Без никой да притиска никого.

- С това обяснение вече мога по-лесно да приема тъмните, което винаги съм искала…

- Особено, като знаеш, че преди това са били в светлия полюс. Не може един 21 клас Тъмен да прехвръкне при Светлите.Трябва да си изплати кармата. И при тях има постоянно движение. А също идва и момент, в който на душите им писва да бъдат в ужасите на Тъмната вибрация. Виждат как в някои планети цари хармония, а те се намират под тежестта на Сатурновата вибрация, загубили са човешкия си облик. Вибрацията на енергийния поток, в който се намират, преобразява физическия им облик в черепи и скелети, които се движат в пустошта на Чистилището, а по-силните енергийно се превръщат в демонични същества с рога. Един ден душата, обаче, застава до периферията на едно черно, непрогледно езеро, в центъра, на което е адската Тъмнина. Но когато душата се стреми да се откопчи от Тъмнината, вижда на отсрещния бряг ангели, които я насърчават да се отрече от Тъмнината. Съгласилата се да го направи душа, я откопчват от демоните и езерото, и отпращат в Чистилишето за духовно пречистване. Но много малко души се съгласяват да излезнат от това езеро.

- Но защо, тъмата по-притегателна ли е?

- Защото се страхуват от тежестта на кармичните задължения, които са длъжни да обезпечат в бъдеще… Защото знаят, че предстои огромно страдание – стопяване на карма. Но също така знаят, че смисълът е в това пречистване и навлизане във висшите плоскости на духа, където няма страдание.

- Явно, който се страхува от тъмата и от смъртта, се страхува и от страданията…

- Чувството на угнетеност в долината на Тъмата е като да успееш да си държиш ръката над огън не за минута, а с векове, защото има изкривяване на времето между паралелните светове. Докато в рая времето тече неусетно, в по-долните плоскости то спира. Починалият също преминава в такова безвремие. Т.е. нашите секунди там минават за векове.

zahary на June 14 2011 10:29:03 0 Коментари · 1107 Прочита · Отпечатай
Коментари
Няма добавени коментари.
Добави коментар
Трябва да сте влезли в профила си за да публикувате коментари .
Оценки
Оценяването е възможно само за регистрирани членове.

Моля влезте в профила си, или се регистрирайте за да гласувате.

Няма публикувание оценки.
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
Чат
Трябва да сте влезли за да ползвате Чата.

Kral_Artur
24/12/2011 20:09
Да са честити коледните и новогодишни празници на всички българи, както и на всички други - живеещите в България. Нека има между нас повече доброта, смирение и обич. Да обичаме ближния, като себе си,

Kral_Artur
29/11/2010 23:02
Приятели, описвам само някои от по-силните случаи, които съм имал. Невероятна е Божията милост и сила, както е невероятен и самият живот, но само с любов към ближния.

anahata
09/04/2010 18:29
Добре дошъл сред нас, приятелю!

Masquerade
08/04/2010 06:49
Здравейте

Kral_Artur
24/01/2010 20:11
Приятели и почитатели наши, бъдете здрави, щастливи и безпристрастно информирани чрез нашия сайт при всяка добра за вас възможност.

Scorpion
04/11/2009 20:12
Нека магията е с вас.

zahary
04/08/2009 18:06
Уважаеми приятели, приканваме Ви да посетите фото-галерията на сайта ни /меню "Управление"/. Приятно разглеждане!

zahary
09/07/2009 15:16
Архивни файлове можете да сваляте като ползвате Internet Explorer и щракнете върху съответното място за сваляне с дясно копче на мишката и изберете "Save Target as..".

zahary
07/07/2009 14:45
Извиняваме се на нашите приятели за възникналия проблем в модул "Файлове". Надяваме се че в най-скоро време тегленето на книги ще бъде подновено.

zahary
22/05/2009 16:20
Честит празник на нашите приятели и преподаватели в системата на образованието: Аnahata , Kral Artur, Георги Ангелов, Vanya, Фотка, Artyom! Бъдете все така целеустремени в Пътя на Духа!

Архив на чата
Copyright © 2007