Уважаеми приятели на Окултните Изкуства,

Пред Вас е нов сайт с насоченост към една трансцедентална /трудно поддаваща се на опита/ сфера изискваща подходяща предварителна подготовка от страна на изследователя на окултното, сфера дотолкова по-трудно разбирана и приемана от широките обществени слоеве, доколкото те имат развита правилна оценъчна система за езотеричните явления и процеси, съществуващи в битието. От тази гледна точка става ясно, че сайтът е предназначен за една малка група от хора, създали си предварително вибрационна честота за навлизане в тези окултни сфери, необходимост както за израстналия в духовните класове Адепт, така и за начинаещия Неофит.
Целта на сайта е именно в това- да създаде необходимите условия и предпоставки за стимулиране на духовните търсения на съвременния човек, като по този начин го подготви да прекрачи смело първите стъпала на неръкотворния Храм на вътрешната светлина, съществуващ единствено в Душата на желаещия Посвещение.
Известно е, че окултното учение съществува от хилядолетия, преподавано е от Магове, пророци и дух. Учители, наричани Адепти на Знанието в специални херметични школи, като целта е била и е да се съхрани Знанието в своята висша вибрационна чистота. Такива Посветени са били пращани по строго определен План в различни страни и народи, разбира се в това число и в България. Не бих искал да се спирам върху историята на разпространението на това Учение у нас /това ще бъде сторено на различни места в самия сайт/, само ще посоча три от важните звена със съществено значение за разпространението на това Знание в страната:
1. “Бяло Братство” –организация основана от Петър Дънов, изтъкнат Учител и Маг на окултното Учение.
2. “Общество за психични издирвания и духознание”, - основано от Александър Кръстников, виден ясновидец, редактор на в-к Витлиемска звезда”, създател на “Графоложско дружество в България”.
3. Димитър Ганев – основател на “Свободно Братство”, ясновидец, дух. Учител на над 70 души по време на най- мрачните времена на атеизма, със структури из цялата страна.
Една от задачите, за която мечтаех през годините си на Обучение в Изкуствата бе събирането на тези светлини за България, като по този начин би могло да се възвърне някогашната монолитна постройка на окултното Общество в нашата страна. Дали това ще стане ще покаже бъдещето...
Уважаеми приятели на окултното!
Надявам се че този сайт ще удовлетвори вашите естетични и духовни търсения в сферата на Духа; искрено се надявам, че чрез този Форум всички Вие ще се почувствате такива каквити сте- Братя и Сестри!
На добър час! Пожелавам на всички духовна светлина!